הלוואות ללא ריבית לחד הוריות

הלוואות ללא ריבית לחד הוריות

על רקע הקשיים במשק פועלות מספר אגודות אשראי המאפשרות קבלת הלוואות ללא ריבית לחד הוריות ובראשן האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית . בכתבה זו נציג את התנאים לקבלת הלוואה זולה לאמא חד הורית. 

הלוואות ללא ריבית לחד הוריות כן זה קיים  

הלוואות ללא ריבית לחד הוריות האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית תנאים למתן הלוואות ללא ריבית לאמא חד הורית טפסים לקבלת הלוואה והנחיות להגשת בקשה. 

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית פועלת בשנים האחרונות במספר מקומות בישראל ומאות משפחות כבר נהנו מהאפשרות לקבל הלוואה , להחזיר אותה בצורה הוגנת ולא לשלם את הריבית הגבוהה הנהוגה כיום במשק . על אף שריבית בנק ישראל , הלוואות לחד הוריות נחשבות הלוואות בסיכון גבוהה שכן מדובר במחזיר הלוואה יחיד. 

הלוואות ללא ריבית לחד הוריות

הלוואות ללא ריבית לחד הוריות

תנאים לקבלת הלוואה ללא ריבית 

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית IFLA  מעניקה הלוואות ללא ריבית. מדובר במוסד שאינו יוצר רווח מפעילות של הלוואות לציבור ומתקיים למעשה מתרומות של נדבנים. 

על מנת לקבל הלוואה ללא ריבית יש לבצע את הצעדים הבאים :  

  • צילום ברור ת.ז. של הלווים + ספח מלא 
  • לצרף לטפסים צילום תלוש משכורת האחרון של שני בני הזוג הלווים או אישור מרו"ח מוסמך לעצמאיים
  • צילום ברור ת.ז. של 2 ערבים + ספח מלא
  • תלוש משכורת אחרון של הערבים או אישור מרו"ח מוסמך ראה דוגמה מצ"ב
  • לשלם 20 ₪ בצ'ק לפקודת 'האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית' – עמלה בעבור בחינה ראשונית של הבקשה.
  • לאחר הגשת הטופס עוברים עד 14 יום עד לקבלת ההחלטה האם ניתנה לכם הלוואה ללא ריבית . המגישים מקבלים הודעת SMS לעדכון בתום הטיפול. ההחלטה בגין הבקשה ומעודכנים בשלבי הטיפול הבאים.

הגשת טופס בקשה להלוואה ללא ריבית 

את הטופס יש להגיש בצורה נכונה ובכתב יד ברור על מנת להקל על בחינת הבקשה להלוואה. זכרו הלוואה ללא ריבית מגלמת הטבה של מאות שקלים בהחזרי ההלוואה ! אין לכם צורך לחשוש מעליית שיעורי הריבית , עליית ריבית בנק ישראל או עלייה במדד המחירים לצרכן ! לכן למי שיש צורך בהלוואה זולה בהחלט מדובר בחלופה מעולה . 

עם הטופס חשוב להגיש צילום ברור של תעודות הזהות של כל הלווים וכל הערבים כולל הספח המלא. צילום ברור של תלוש המשכורת האחרון של כל הלווים וכל הערבים. עבור עצמאיים יש לצרף אישור רו"ח על הכנסות נטו ב-12 החודשים האחרונים. יש לצרף אסמכתאות לכל ההכנסות של הלווים. 

הבקשה כרוכה בתשלום סך של 20 ₪ בשיק או בהמחאה לבדיקת תקינות חשבונות הבנק. סכום זה לא יוחזר למבקש על ידי IFLA

טופס הלוואות ללא ריבית לחד הוריות