חודש מאי יוני : ריבית פריים ריבית בנק ישראל לחודש ללא שינוי

ריבית פריים ריבית בנק ישראל לחודש ללא שינוי

הריבית 0.1% ללא שינוי לדוגמאות חישוב ריבית פריים לחצו כאן 

 

 

 

 

קצב האינפלציה השנתי והציפיות לאינפלציה לשנה עלו אך הם עדיין נמוכים מהיעד,  והציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים מעוגנות בתוך היעד.   עליית השכר הנומינלי וסביבת הפעילות החזקה יתרמו לעליית האינפלציה, בעוד הייסוף שהתרחש, התגברות התחרות במשק וצעדי הממשלה צפויים לעכב את חזרת האינפלציה ליעד.

  •  מנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון הראשון (בניכוי התנודתיות של יבוא כלי הרכב) והאינדיקטורים לפעילות ברבעון השני, עולה כי המשק ממשיך לצמוח בקצב נאה, תוך ירידה בתרומת הצריכה הפרטית לצמיחה ועלייה בתרומת היצוא וההשקעה. שוק העבודה מוסיף להציג תמונה חיובית מאוד ונמצא בקרבת תעסוקה מלאה.
  • הפעילות והסחר העולמיים ממשיכים להשתפר בהדרגה, ועל פי התחזיות השיפור צפוי להימשך. הסיכון הפוליטי באירופה פחת במידה משמעותית. הריבית בארה"ב צפויה לעלות ביוני, בעוד באירופה וביפן נמשכת המדיניות המרחיבה.
  • בשבועות האחרונים השקל נחלש מול האירו והתחזק מול הדולר; שער החליפין האפקטיבי נותר יציב ברמה מיוספת.
  • האינדיקטורים משוק הדיור ממשיכים להצביע על התקררות השוק, ומזה מספר חודשים מסתמנת התייצבות במחירי הדירות.

 

בכוונת הועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל הגיעה האינפלציה ל-0.7%

זה כמה חודשים שהנתונים משוק הדיור מצביעים על התמתנות בביקוש לדירות: זו באה לידי ביטוי בירידה בהיקף העסקאות בקרב כל סוגי הרוכשים, בירידה בקצב המכירות של דירות חדשות, ובהמשך הירידה בזרם המשכנתאות החדשות. ניתן לייחס את ההתמתנות בביקושים לכמה גורמים, ביניהם צעדים שונים שנקטה הממשלה והעלייה שחלה בריבית על המשכנתאות מאמצע 2015. בחודשים האחרונים התייצבה הריבית על המשכנתאות  התמתנות הביקושים לצד העלייה המתמשכת בהיצע הביאו להתייצבות המסתמנת  במחירי הדירות.

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-12/6/2017. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-10/7/2017, בשעה 16:00, ולאחר הפרסום יתקיים תדרוך עיתונאים עם הנגידה.