הונאות פיננסיות בישראל האם הציבור מודע לסכנות

Summary

הונאות פיננסיות בישראל האם הציבור מודע לסכנות

זה כבר הפך למכת מדינה באופן רשמי. מדי יום אנו נתקלים בחדשות ובחיים עצמם במקוריות יוצאת דופן המופנית לרעת הציבור הישראלי ומטרתה להונות אותו מבחינה כלכלית. היום פרסם הפיקוח על הבנקים מפרסם סיכום ביניים של פעילות ההסברה להעלאת מודעות הציבור לתופעת הונאות פיננסיות בישראל. 

הונאות פיננסיות בישראל האם הציבור מודע לסכנות

זה כבר הפך למכת מדינה באופן רשמי. מדי יום אנו נתקלים בחדשות ובחיים עצמם במקוריות יוצאת דופן המופנית לרעת הציבור הישראלי ומטרתה להונות אותו מבחינה כלכלית. היום פרסם הפיקוח על הבנקים מפרסם סיכום ביניים של פעילות ההסברה להעלאת מודעות הציבור לתופעת הונאות פיננסיות בישראל.

איך לוקחים לנו את הכסף?. הונאות פיננסיות בישראל

תופעת ההונאות הפיננסיות, אשר מתבצעת בין היתר באמצעות שימוש לא מורשה בחשבון הבנק או בכרטיס האשראי, גורמת להוצאת כספים במרמה מהלקוחות ולפגיעה בהם.

הפיקוח על הבנקים נלחם בתופעה

כיתד ניתן למנוע את התופעה?. הפיקוח על הבנקים פועל במספר מישורים לטפל בתופעת ההונאות, בין היתר, בדרישות מהבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשפר ולשכלל את יכולות הזיהוי, המניעה והניטור של תופעות אלו, באמצעות חיזוק שיתוף הפעולה עם גורמים ממשלתיים רלוונטיים ובהגברת מאמצי ההסברה לציבור הרחב.

עוד באתר האם ניתן לבצע ביטול העברה בביט לפני שאושרה

במסגרת צעדי ההסברה, הוביל הפיקוח על הבנקים בשנה השנייה ברציפות את "שבוע המודעות להונאות פיננסיות". מדובר בפעילות ארצית נרחבת להגברת המודעות לנושא ההונאות אשר בוצעה על ידי פורום חינוך פיננסי, שמוביל הפיקוח על הבנקים ובו חברים איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי, בשיתוף משטרת ישראל ובתיאום עם משרד הרווחה ומשרד העלייה והקליטה.

שבוע המודעות להונאות פיננסיות 

במהלך הפעילות התקיימו מעל 100 הרצאות בעברית ורוסית, שהועברו על ידי נציגי המערכת הבנקאית, חברות כרטיסי האשראי ונציגי משטרת ישראל בעשרות ישובים ברחבי הארץ, ושתי הרצאות מקוונות (וובינרים) בעברית ורוסית שבהם השתתפו אלפי משתתפים. כמו כן, הוקם אתר ייעודי עם חומרי הסברה (בעברית, ערבית ורוסית) ונערך קמפיין המזמין את הציבור לקחת חלק בפעילות.

איך נזהרים מהונאה

הפיקוח על הבנקים ימשיך לפעול לצמצום התופעה והפגיעה בלקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי ויפעל לקדם פעילות הסברה נוספת ברבעון האחרון של שנת 2024 שבמהלכה המשתתפים יכירו את סוגי ההונאות הפיננסיות הקיימות, ילמדו איך נזהרים משיטות הונאות אלו ויקבלו כלים להתנהל בצורה בטוחה בעת כניסה מקוונת לחשבון הבנק או לאזור האישי באתר חברת כרטיסי האשראי.

צפו בווידאו שבוע המודעות להונאות פיננסיות 2024