ריבית עוגן בנק ישראל 2022 מעודכן להיום עם הסברים ומחשבון

ריבית עוגן בנק ישראל 2022 מעודכן להיום עם הסברים ומחשבון

אחד המושגים החשובים בשוק ההון בישראל, הנוגע גם לתחום המשכנתאות הוא שיעור הריבית הבלתי תלוי במשק. בכתבה זו נסביר על ריבית עוגן בנק ישראל 2022 מעודכן להיום עם הסברים ומחשבון . 

ריבית עוגן בנק ישראל 2022 מעודכן להיום עם הסברים ומחשבון

ריבית עוגן בנק ישראל 2022 מעודכן להיום עם הסברים ומחשבון

סוגי הצמדות נפוצים בישראל משכנתאות הלוואות ריבית עוגן בנק ישראל 

פריים שיעור זה נגזר מריבית בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע של 1.5%. על הפריים יש תוספות שהבנקים יכולים להוסיף על מנת לייקר את הריבית או להוזיל בהתאם לשיקולים. 

עוד באתר – מחשבון הון עצמי לדירה ומשכנתא

בנק ישראל – השיעור המרכזי שקובע את עלות הכסף במשק. נקבע מעת על ידי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל. 

צמוד מדד אינפלציה – לאור עליית האינפלציה, מדד המחירים לצרכן, נחשבות הלוואות יקרות, בעיקר לטווח ארוך. שכן מדובר בריבית בה המשלם הצרכן את התייקרות במשק ועוד תוס

הצמדה לשיעור ריבית ידוע מראש ללא תלות באינפלציה או מדד המחירים לצרכן 

מה היתרון של ריביות עוגן 

מדובר בריבית הנקבעת לפי בסיס אובייקטיבי חיצוני, שלבנק אין השפעה ישירה על שיעורה. בניגוד לריביות פריים שבהן הבנק מבצע הוספה של שיעורי מרווח או קיזוז בהתאם לשיקולים מסחריים ושיווק. בכל הקשור לעוגן אין שיעור הוספה בסגנון פריים פלוס. 

לפיכך העוגן שייכת למגזר ריבית ממוצעת על משכנתאות – מגזר שקלי לא-צמוד. 

למעשה סך כל שיעור הריבית – השיעור הממוצע המשוקלל של ריבית העוגן ושיעור ההוספה או ההפחתה הממוצע של האשראי שניתן והאשראי שחודש, בריבית קבועה ובריבית משתנה. הגדרה זו נכונה בהתאמה גם לגבי הפיקדונות.

ישנם שלושה ריביות מסוג עוגן אותן יש להכיר בטרם נטילת משכנתא או הלוואה. זאת לעומת פריים שמתאפיין השער אחד ויחיד שנקבע בעקיפין על ידי הבנק המרכזי. 

  • ריביות עוגן משכנתאות צמודות מדד
  • ריבית עוגן תשואות אג"ח ממשלתיות לא צמודות
  • מה זה עוגן מק"מ – שיעור התשואה של המק"מ ל-12 חודשים
     

אתר הבנקאות של ישראל הסברים על ריביות משכנתאות הלוואות 

מה זה ריבית עוגן בנק ישראל 2022 מעודכן להיום עם הסברים ומחשבון – מה משמעות שיעור הריבית הכי נפוץ במשק, כיצד משפיע על החזרי המשכנתא שלנו ועל החזרי הלוואות ומימון השנה. 

ככל שהשוק הפיננסי בישראל הופך למשוקלל יותר אנשים רבים יותר מתעניינים במושגים הקשורים לעולם הבנקאות. לכן אנו מציגים כאן הסברים פשוטים אודות בנקאות וכלכלה.