איסור הלבנת הון ומימון טרור בנק ישראל

איסור הלבנת הון ומימון טרור בנק ישראל

בשנים האחרונות, המערכת הבנקאית, ככלל, אימצה מדיניות מוקפדת וזהירה בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, וכן שחל בשנים האחרונות שיפור משמעותי בהטמעת בקרות ומערכי ניטור איכותיים. בנוסף, ניכר שהמערכת הבנקאית השקיעה משאבים משמעותיים במערכות מידע לניהול סיכוני הלבנת הון בהלימה לרמת הסיכון. איסור הלבנת הון ומימון טרור בנק ישראל 2021 סקירת פעילות בנק ישראל. 

בצו המתוקן שנכנס לתוקף בחודש נובמבר 2021 ישנם מספר חידושים. חלקם מקבילים לתהליכי בקרה ופיקוח מענפים אחרים. חלק חדשים ונועדו לסייע למדינה לגבות מיסים על רווחים מסחר במטבעות וירטואליים. 

איסור הלבנת הון ומימון טרור סקירה שנתית בנק ישראל

איסור הלבנת הון ומימון טרור סקירה שנתית בנק ישראל

עוד באתר – אפל פיי הכירו את אפליקציית התשלום החדשה

איסור הלבנת הון נותני שירות עסקי כיצד מזהים פעילות בנקאית בניגוד לחוק 

 הליך "הכר את הלקוח" 
 במסגרת הליך "הכר את הלקוח" לקוחות הבנקים בישראל נדרשים לענות לשאלון על מנת לטייב את המידע שיש לבנקים אודות מקור הכספים. במקרה זה בנק ישראל דרש מהבנקים ליקויים שנמצאו. דרישה נוספת הייתה לבצע תהליך של טיוב המידע בחשבונות הלקוחות. בדגש על תושבי חוץ. 

 תהליכי בקרה, איתור ודיווח על פעילויות בלתי רגילות
פעילות הבנקים מתבססת על מערכות מידע ותוכנות לניטור ואכיפה של פעולות בנקאיות אסורות. בתחום הבנקאות והביטוח פעולות אלו מכונות רגולציה. 

במקרים אלה הבנקים נדרשו להעביר דיווחים נאותים לרשות וליישם תהליכי עבודה. הדוח ישקף נתונים מובנים ובקרות משמעותיות ואפקטיביות. מטרת הפעולות היא לזהות מקרים בהם פעילויות הנחזות כבלתי רגילות לא מזוהות ולעצור העברות בנקאיות אסורות על פי חוק. 

תהליך הערכת הסיכונים הפנימי לזיהוי מוקדי סיכון הלבנת הון ומימון טרור, קיימים ומתהווים
לגבי הלבנת הון ולגבי מימון טרור בנפרד ותכלול את כל היבטי הסיכון הרלבנטיים, לרבות התייחסות ספציפית להיבטי מיסוי ולפעילות חוצה גבולות (Cross Border) תוך קביעת פרמטרים כמותיים ואיכותיים למדידת הסיכון. הדרגים הבכירים בבנק נדרשים לוודא שהם פועלים בהתאם להערכת הסיכונים וכי הקצאת המאמצים והתשומות בשלושת קווי ההגנה של הבנק תיעשה באופן התואם את תוצאותיה.

דיווח נתונים לפיקוח איסור הלבנת הון 
הפיקוח ביצע תהליך מקיף לבדיקת נאותות נתוני הסיכון הכמותיים המדווחים אליו ע"י התאגידים הבנקאיים בהתאם להוראת דיווח 825 "דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכוני ציות". בהתבסס על ממצאי הבדיקה, הפיקוח פרסם בשנת 2020 תיקון להוראה, אשר מרחיב ומחדד את המידע שנכלל בה. התיקון מגביר את השימוש בדיווח ככלי אפקטיבי שמסייע בתהליך זיהוי והערכת הסיכונים ברמת התאגיד הבנקאי וברמת המערכת הבנקאית.

צפו בווידאו בואו להכיר את הפעילות של הרשות להלבנת הון ומימון טרור מקרוב. מה הקשר בין יצחק, מאבטח בסופר, לפוליסת ביטוח החיים של ניצן ולחתונה של חגי? צפו וגלו

 

סקירת פעילות בנקאית באתר הבנקאות הישראלי. חדשות בנק ישראל! כל המידע על הבנקים בארץ, כניסה לחשבון באינטרנט, אפליקציות תשלומים ומה סכום שניתן להעביר באמצעות פפר. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *