ריבית על המשכנתא : בנק ישראל חושש ליציבות הבנקים ושוכח את נוטלי המשכתאות

בנק ישראל חושש ליציבות הבנקים ושוכח את נוטלי המשכתאות

 

בנק ישראל פרסם ב 24/01/2017 את הדוח החצי-שנתי על יציבותה של המערכת הפיננסית המקומית, וניתוחיו מתייחסים לאירועים שהתרחשו עד סוף דצמבר 2016.הדוח מספק הסבר על יציבות כולל סקירה של הסיכונים למתווכים הפיננסיים הניצבים בלב המערכת הפיננסית – הבנקים וחברות הביטוח – ושל הסיכונים למגזר העסקי הלא-פיננסי ולמשקי הבית, והוא בוחן את החשיפה של המערכת הפיננסית לסיכונים אלה.

מה לא כולל הדוח  ?   ריבית על המשכנתא הסבר על עליית שערי ריבית על המשכנתאות שעלתה באופן חד בשנה האחרונה מבלי שנרשמה עליית ריבית הפריים או עלייה במחיר הכסף .  בדוח בולטת דאגת בנק ישראל למוסדות הפיננסים והניתוחים הכלכליים מצביעים על בלימת מחירי הדיור.

עיקרי הדוח של בנק ישראל 

  • מחירי הדיור עלו עלו בכ-1.8% ב-12 החודשים שקדמו לנובמבר 2016
  • היקף העסקאות שמר על רמה גבוהה, כ 8500בחודש,
  • היקף המשכנתאות שניתנות כל חודש ירד.
  • למרות הירידה בפעילות נרשמו ערכי שיא ביחס בין מחיר דירה לשכר הדירה וביחס בין מחיר דירה להכנסה הממוצעת.
  • הפעילות הערה בשוק הדיור המשיכה לתרום לכך שהמוסדות הפיננסיים, ובעיקר הבנקים, הוסיפו להגדיל את החשיפה לשוק הדיור.

תכנון פיננסי למשכנתא התאמת הלוואות אישית

חוסכים לכם בריבית המשכנתא המומחים של אתר בנקים ! 

ריבית על משכנתאות לאור השינוי במדד ושיעור ריבית פריים בנק ישראל  

סוג הלוואה תקופת
החזר
טווח ריבית החזר חודשי לכל
100,000    לתקופה
סה"כ החזר מתוכה זה ריבית
ריבית קבועה צמודה 10 עד 3.10% 963 115,584 15,584
ריבית קבועה צמודה 30 עד 4.10% 482 173,359 73,359
ריבית קבועה לא צמודה 10 עד 3.60% 991 118,869 18,869
ריבית קבועה לא צמודה 30 עד 5.00% 535 192,454 92,454
ריבית פריים קבועה 20 עד 1.20% 468 112,417 12,417
ריבית פריים קבועה 30 עד 1.25% 333 119,846 19,846
משתנה 5 שנים צמודה למדד 30 עד 2.90% 415 149,482 49,482

[si-contact-form form='1']