בנק ישראל הודיע על ביטול חלק מעמלות הבנקים

הוזלת עמלות בנקים

ביטול עמלות למשקי הבית ולעסקים קטנים 2013

בנק ישראל מנסה שוב להוזיל את עמלות הבנקים. אותן עמלות שמהווים כמחצית מכנסות הבנקים. הפעם מנסה בנק ישראל לתקוף את העמלות שמשלמים משקי הבית והעסקים הקטנים. היום מפרסם בנק ישראל מפרסם תיקון לכללי הבנקאות בנושא העמלות, ומנחה את הבנקים לבטל את דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות כספיות ומטיל  מגבלות על עמלות הבנקים בגין פעולות בניירות ערך. כמו כן  ,יבוטלו עמלות נוספות למשקי בית ולעסקים קטנים. התיקון יכנס לתוקף בתחילת השנה (1.1.2013).

איך אפשר לבטל העברה בביט הנחיות שירות לקוחות

קישור החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | עמלות בנקים | קישור לבנק ישראל | קישור לאיתור כספים