הנחות בעמלות בנקים לנכים הכירו את ההטבות

הנחות בעמלות בנקים לנכים הכירו את ההטבות

כחלק מהטבות לנכים של ביטוח לאומי או משרד הביטחון, בנק ישראל חוזר ומדגיש את הנחות בעמלות בנקים לנכים. בעקבות תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי, מחדד בנק ישראל את נוהל ההנחות בעמלות עובר ושב לנכים של ביטוח לאומי. 

הנחות בעמלות בנקים לנכים הכירו את ההטבות

הנחות בעמלות בנקים לנכים הכירו את ההטבות

הודעת בנק ישראל הנחות בעמלות עובר ושב והמסלול הבסיסי

בהתאם לכללי הבנקאות שירות ללקוח עמלות , תשס"ח – 2008 להלן: כללי העמלות , "אדם עם מוגבלות" מוגדר כ"לקוח שהציג לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי  נוסח משולב , התשנ"ה – 1994 ,ולפיו הוא סובל מנכות בשיעור של %40 או יותר".
בהתאם לכללים אלו, אדם עם מוגבלות זכאי ל-4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר.

בנוסף, נדרש התאגיד הבנקאי (הבנקים בישראל) לצרף אדם עם מוגבלות למסלול העמלות הבסיסי, ככל שמסלול זה כדאי עבורו, ולהודיע לו על צירופו ועל אפשרותו לבטל את הצירוף. 

התזכורת, בעקבות תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי 

בתובענה ייצוגית 13-09-34998 קפלן ואח' נגד בנק לאומי ואח', הסכימו הצדדים במסגרת בקשת הסתלקות, בין היתר, כי הבנקים יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם את ההטבה הניתנת ללקוחות בגביית עמלות פעולה על ידי פקיד. 

הטבות להנחות עם מוגבלות מוכרת על ידי ביטוח לאומי 

מאחר ולא כל הבנקים היו צד להליך המשפטי, לאור החשיבות ביידוע לקוחות עם מוגבלות אודות ההנחות להן הם זכאים בעמלות הבנקאיות, ובכדי להגביר את אפקטיביות ההטבה, אך זאת מבלי לפגוע בפרטיותם וברגשותיהם של לקוחות אלו, אנו סבורים כי יש מקום שתפעלו להביא לידיעת לקוחותיכם את דבר ההטבה, למשל באמצעות פרסום באתר האינטרנט של הבנק מידע אודות ההטבה הניתנת ללקוחות עם מוגבלות בגביית עמלות פעולה על ידי פקיד, והדרישה להציג לבנק אישור כאמור לצורך כך, וכן מידע אודות צירופם של לקוחות אלו למסלול העמלות הבסיסי.

בהתייחס לכך מבהיר בנק ישראל, כי על הבנקים המסחריים, אשר יש ברשומות שלהם אישור של לקוח המעיד על נכותו כאמור, גם אם אישור זה נמסר לצורך פעילות בנקאית אחרת של הלקוח, לפעול למתן ההטבות להן זכאי הלקוח בתחום העמלות.