דחיית תשלום משכנתא והלוואות בנקאיות

דחיית תשלום משכנתא והלוואות בנקאיות

המשבר הכלכלי 2020 והמעבר לשכר על בסיס דמי אבטלה של אנשים רבים הביא לדחיית תשלומי משכנתא של מאות אלפי אזרחים במדינת ישראל. מחודש מרץ ועד למחצית ספטמבר 2020, הבנקים דחו הלוואות לכ-738,000 לקוחות בכל מגזרי הפעילות, בסך מצטבר של כ-9.5 מיליארד שקלים. כעת עקב הסגר הכריז בנק ישראל על דחיית תשלום משכנתא והלוואות בנקאיות נוספת. 

דחיית תשלום משכנתא והלוואות בנקאיות

דחיית תשלום משכנתא והלוואות בנקאיות

איך מקפיאים החזר תשלומי משכנתא 

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות תוארך עד לסוף השנה, קרי, עד לתאריך 31.12.2020. הארכת התקופה כוללת את כל סוגי ההלוואות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.

הקפאת החזר הלוואות צרכניות עד 100,000 שקל 

אחת ההלוואות הנפוצות לנזקי בית היא הלוואה לכל מטרה. הבנקים שווקו מאות אלפי הלוואות כאלו טרם המשבר הכלכלי וכעת החיתום הפיננסי שאפשר אותן לא בהכרח שריר וקיים. 

9 חודשי דחיית תשלומים ללא שיקול דעת הבנק 

לקוחות שדחו את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים יוכלו לקבל דחייה נוספת עד 31.12.20 (ולמעשה להגיע במצטבר לדחייה של עד 9 חודשים). לקוחות שטרם דחו את התשלומים ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים. הדחייה ללא שיקול דעת הבנק היא של רכיב הקרן בהלוואה. בנק רשאי לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן.

 

הקפאת תשלום משכנתא והלוואות בנקאיות לפי הנחיות בנק ישראל בכל הבנקים דחיית החזרי הלוואות כנסו ובצעו דחיית תשלומים בכל הבנקים בקליק אחד באתר הבנק שלכם. אתר הבנקאות של ישראל הנחיות דחיית תשלום משכנתא לאומי וכל הבנקים למשכנתאות בישראל