עכשיו זה רשמי לציבור יש פחות כסף

ירידה בערך נכסי הציבור הישראלי על רקע המשבר הכלכלי 

מי שהיה צריך הוכחה נוספת למשבר הכלכלי 2020 שפוקד את מדינת ישראל קבל היום תשובה חדה וברורה בשעה שבנק ישראל פרסם את התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2020

אתר הבנקאות של ישראל

אתר הבנקאות של ישראל

הציבור אבד 1/4 מליארד שקלים ברבעון 

על רקע השפעת המשבר הכלכלי 2020 בישראל ובעולם בשווקים הפיננסים ובכלכלה הריאלית  ירדה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-254 מיליארדי ש"ח (6.2%-) ועמדה בסופו על כ-3.83 טריליוני ש"ח ברבעון הראשון של השנה . נתונים אלו הם בגדר פתיח למה שעוד בטח יוצג עבור נתוני רבעון שני 2020. 

במהלך הרביע ירדו היתרות של החזקת הציבור בכלל הרכיבים בתיק למעט ברכיב המזומן הפיקדונות. בלטו בירידות חדות, המניות בארץ, ההשקעות בחו"ל ואג"ח החברות, על רקע ירידות מחירים ניכרות בשווקי ההון הגלובליים ובישראל.

נתונים עגומים מבנק ישראל

 • כתוצאה מההתפתחויות במהלך הרביע, חלה ירידה משמעותית בשיעור הנכסים הסחירים מסך התיק במקביל לירידה בשיעור הנכסים בסיכון.
 • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים ירדה ברביע הראשון בכ-141 מיליארדי ש"ח (7.4%-) ועמדה בסופו על 1.77 טריליוני ש"ח.
 • שיעור החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים ירד בכ-0.9 נקודות האחוז במקביל לירידה של כ-1.6 נקודות אחוז בשיעור החשיפה למט"ח.
 • היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ ירד ברביע הראשון של השנה בכ-80.6 מיליארדי ש"ח (22.9%-).

איך אפשר להרוויח כסף בזמן משבר כלכלי 

אם קבלתם מכתב פיטורים לאחר החלת ואתם מקבלים דמי אבטלה מביטוח לאומי עדיין יש מכה מקורות הכנסה שחשוב לבדוק , כך שאם לא תייצרו הכנסה נוספת לפחות חסכתם כסף נטו בחשבון הבנק שלכם. 

 1. הוזלת עמלות בנקים לפי הפעילות בחשבון 
 2. הורדת הוצאות שאינן הכרחיות בכרטיסי אשראי ומעבר לקניות ברשתות זולות 
 3. מימוש הטבות מס הכנסה לשכירים ועצמאים בדיקת החזרי מס עבור החודשים הראשונים של השנה , מענק עבודה מס שלילי 
 4. איתור כספי ירושות של הורים שאולי נפטרו חו"ח 
 5. איתור כספים אבודים ממקומות עבודה קודמים שלכם כנסו להר הכסף ובדקו 
 6. עושים סדר בביטוחים באמצעות אתר הר הביטוח ולא משלמים סתם על כפל ביטוחים. יש לבצע בדיקה מקצועית באמצעות סוכן ביטוח או יועץ פיננסי מורשה 
 7. לבדוק ריביות משכנתא האם אפשר לחסוך על ידי מחזור משכנתאות