אשראי לעסקים בנק ישראל מגדיל את היצע האשראי

אשראי לעסקים בנק ישראל מגדיל את היצע האשראי

על רקע המשבר הכלכלי בישראל כאשר השוק צמא לאשראי עסקי לעסקים והלוואות לבתי עסק שנקלעו למשבר . בנק ישראל יספק למערכת הבנקאית הלוואות בריבית קבועה לטווח של 3 שנים בגובה של 0.1% במטרה לסייע לבנקים להגדיל את היצע האשראי הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים, ולסייע להם לצלוח את משבר הקורונה ולחזור לפעילות מלאה כשהדבר יתאפשר.

אשראי לעסקים בנק ישראל מגדיל את היצע האשראי

אשראי לעסקים בנק ישראל מגדיל את היצע האשראי

אשראי לעסקים קטנים וזעירים

אז איך בדיוק זה יעבוד ? ובמה זה שונה מהלוואות לעסקים בערבות מדינה  ? בישראל הריבית מאד נמוכה , כמו ביתר הכלכלות המובילות בעולם. בישראל כבר אין הרבה לאן להוריד את הריבית לכן יש לבצע שימוש מושכל בכלים אחרים שעומדים לרשות בנק ישראל להזרים אשראי זול לשוק ההון.

אשראי לעסקים בנק ישראל באמצעות הלוואות לבנקים בריבית של 0.1% 

הוועדה הפעילה בתאריך 23/3/2020 כלי מדיניות נוסף שצפוי להפחית את עלויות האשראי במשק – רכישות אג"ח ממשלתיות – אולם ייתכן שכלי זה ישפיע בעיקר על האשראי לעסקים גדולים באמצעות ההשפעה שלו על תשואת האג"ח הקונצרניות, והתמסורת אל הריבית על האשראי של העסקים הקטנים והזעירים עשויה להיות מוגבלת. מתן הלוואה לבנקים בריבית של 0.1% לטווח של שלוש שנים שתהיה מותנה במתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים על פי הקריטריונים שיוגדרו.

האם צעד זה שנועד לתמרץ את הבנקים לתת אשראי לעסקים קטנים וזעירים אכן יצליח – נחיה ונראה. עד כמה זה ישפר את המדיניות המוניטרית ? חידה. 

התוכנית תופעל עד סוף חודש מאי והיקפה יעמוד על 5 מיליארד ש"ח. כל סכום שיועמד על ידי המערכת הבנקאית כאשראי חדש לעסקים קטנים וזעירים יהיה זכאי למימון במסגרת תוכנית זו. התכנית תייצר לבנקים מקורות זולים למתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים על אף התייקרות עלויות המימון שנגרמה בשבועות האחרונים, כתוצאה מהעלייה בתשואות על האג"ח של הבנקים, על רקע העלייה בסיכון המאפיינת את המשק בתקופה זו.

האם הגיע הזמן לחשוב מחוץ לקופסא

בנק ישראל מתערב באופן קבוע בשוק מטבע חוץ בישראל. הוא זה שקובע את הריבית ועליו לגלות מעורבות בשוק מחירי הדיור. הוא לא עשה את זה כאשר החלה רכבת מחירי הדיור לדהור לפני למעלה מעשור. עכשיו הוא במשחק. אבל זה לא מספיק. כיום חלק מהאשראי העסקי בישראל ניתן באמצעות חברות מורשות להלוואות חוץ בנקאיות. חברות שקבלו אישור לפעול ולחלקן אף נסחרות בבורסה הישראלית. אני בטוח שיש מספקי כלים לשתף אותם בהנפקות ולשכלל את שוק האשראי המפגר במדינת ישראל. חמשת נותני האשראי הגדולים במערכת הבנקאית עדיין מעניקים יותר אשראי לקונצרנים ועסקים חובקי עולם , פחות לעסקים הקטנים והזעירים במדינת ישראל. אלה העסקים שמעסיקים עשרות ומאות אלפי שכירים במעמד הבינוני נמוך שהולך ונשחק עד דק. גם מאותו מחדל ישן של בנק ישראל במערכת הדיור.