המדד המשולב ירד באופן חסר תקדים

המדד המשולב ירד באופן חסר תקדים

חודשי הסגר והריחוק החברתי השאירו חותם במדדים הכלכליים במשק. רוצים דוגמא ? השבוע פרסם בנק ישראל כי המדד המשולב ירד באופן חסר תקדים על רקע המשבר הכלכלי של שנת 2020 .  

הירידה התלולה ביותר במדד המשולב 

המדד המשולב למצב המשק לחודש מאי 2020 ירד ב-1.8%, הירידה החדה ביותר בגרסתו הנוכחית שמציגה את המדד החל מ-1998. הצטברות הנתונים המעידים על עומקו ומשכו של המשבר, ועל עומק המשבר הכלכלי 2020.

ראשית נתוני החשבונאות הלאומית לרביע הראשון, הביאו לירידה חדה זו ולעדכונים חריגים במדד המשולב לחודשים הקודמים. לנוכח ייחודו של המשבר, אין להסיק מעוצמת הירידה במדד לגבי העוצמה המדויקת של הירידה בפעילות, ובפרט לא לגבי העוצמה היחסית בין החודשים השונים. זאת מכיוון שנתוני הקצה עבור חלק מהאינדיקאטורים מתפרסמים בפיגור, ומשפיעים עם פרסומם על מגמת המדד.

המדד יורד הפדיון מתרסק מה יקרה לריבית בנק ישראל 

ירידת המדד המשולב משקפת ירידה חדה במרבית הרכיבים, ובראשם יבוא התשומות לייצור בחודש מאי, ומדד הייצור התעשייתי ומדדי הפדיון של המסחר והשירותים באפריל. מנגד, שיעור המשרות הפנויות התאושש מעט לאחר הירידה החדה בו בין פברואר לאפריל. כאמור, נתוני המדד המשולב למרץ ואפריל עודכנו בחדות כלפי מטה . העדכון החד כלפי מטה נובע מעדכון לאחור בחלק מהאינדיקטורים שהלמ"ס פרסמה[1], ומההשפעה השלילית והמצטברת של האינדיקאטורים השונים על מרכיב המגמה של המדד, שכעת משקף התכווצות קיצונית ומתמשכת בפעילות המשק;

 התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

עדכונים לאחור במדד המשולב 2020

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

מאי

 

1.80-

אפריל

-0.33

-1.56

מרץ

-0.17

-0.66

פברואר

0.07

0.03