הקשר בין איכות ההשכלה לצמיחה – ישראל במקום נמוך ביחס למדינות המפותחות

הקשר בין איכות

ההשכלה לצמיחה


 

בנק ישראל יפרסם בקרוב מחקר חדש העוסק בקשר בין איכות ההשכלה בישראל לאיכותה במדינות המפותחות באמצעות מדדים בין-לאומיים שונים, המחקר בוחן  את הקשר בין מדדים אלה לצמיחה ארוכת הטווח של המשק הישראלי  וכן מדדים שונים לאיכות ההשכלה בישראל – בפרט ההשקעה לתלמיד, גודל הכיתות בחינוך היסודי, וההישגים במבחנים בין-לאומיים במדעים ובמתמטיקה – מעידים כי מצבה של ישראל נחות יחסית למצבן של המדינות המפותחות. 


 איתור כספים | נכות | תביעות ביטוח | בדיקת פנסיה | חישוב פיצויים | ביטוח חיים 


 

ספרות המחקר מראה שמדדים כאלה מסבירים את קצב הצמיחה ארוך הטווח של משקים. מבחנים בין-לאומיים כדוגמת פיז"ה מעידים כי איכות ההשכלה בישראל מפגרת אחרי המדינה החציונית ב-OECD, ומידת הפיגור גורעת כ-0.4 עד 0.6 נקודת אחוז מקצב הצמיחה השנתי של הטווח הארוך וכחמישית עד רבע מרמת הפריון הכולל של הטווח הארוך.
כאשר בוחנים את איכות האוניברסיטאות בישראל באמצעות דירוגים בין-לאומיים, מוצאים כי ישראל נמצאת במרכז ההתפלגות של המדינות המפותחות. אולם שיעור בוגרי התיכון שתעודת הבגרות שלהם מאפשרת השכלה גבוהה כנראה בולם כיום את המשך התרחבותה של ההשכלה הגבוהה. אם שיעור זה יגדל מ-48% ל-58% בזכות שיפור ממשי באיכות ההשכלה, הדבר עשוי להגדיל ב-2.0%-3.5% את התוצר לנפש של הטווח הארוך.