דוח היציבות הפיננסית 2022 המסמך המלא להורדה

דוח היציבות הפיננסית 2022 המסמך המלא להורדה

חדשות כלכליות בנק ישראל. התחזית החשובה ביותר של הבנק המרכזי מציגה תמונה אופטימית במרבית היבטי המשק הישראלי. כמו תמיד בשנים האחרונות, המדינה והבנק לא מוצאים פיתרון לשוק הדיור ועליות המחיר. אתר הבנקאות של ישראל מביא לכם את דוח היציבות הפיננסית 2022 המסמך המלא להורדה. 

דוח היציבות הפיננסית 2022

דוח היציבות הפיננסית 2022

מה משמעות דוח היציבות הפיננסית 2022 ואיזו תחזית מופיעה בו 

בדוח זה מבטאים כלכלני הבנק את הערכתם בעניין החשיפות לסיכונים העיקריים הנשקפים למערכת הפיננסית, מנתחים את החשיפות העיקריות ומעריכים תרחישי סיכון פוטנציאליים. ההערכות והניתוחים מתבססים על סקירת ההתפתחויות בתקופה הנסקרת, בחינת השינויים המבניים, שימוש במודלים אנליטיים והערכה של תנאי הרקע בכלכלות העולמיות והמקומית. הדוח מתאר את ההשפעה של התממשות תרחישי סיכון על המערכת הפיננסית בטווח הקצר והבינוני, במטרה להגביר את המודעות בקרב קובעי המדיניות ובציבור הרחב ולאפשר היערכות כלכלית. 

עוד באתר  – מחשבון עמלות סימולטור כמה משלמים לבנק הדיגיטלי

מתכננים פיננסיים ויועצים כלכליים לומדים את הדוח ומבצעים באמצעות המסקנות ייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי ופנסיוני עם תחזית מעודכנת.

מה אפשר ללמוד מדוחות בנק ישראל מתוך דוח היציבות הפיננסית 2022 

המשק הישראלי המשיך לצמוח בשנת 2021 למרות משבר הקורונה. זאת בעזרת מבצע התחסנות האוכלוסייה ובתמיכת המדיניות הפיסקלית והמוניטרית. עם זאת לפי תחזית חטיבת המחקר בבנק ישראל הפעילות במשק תגיע לסביבה שהייתה צפויה לפני המשבר רק אחרי 2023.  בקיצור גם שנת 2022 הולכת להיות מאתגרת במיוחד בעיקר על רקע האינפלציה הצפויה במשק. שימו לב במידה והאינפלציה תצישך להמריא, כמו בארצות הברית למשל, לוועדה המוניטרית לא תהיה ברירה אלא לייקר את ריבית בנק ישראל 2022. 

האם מחירי הדיור ירדו בשנת 2022 ? 

ההסתברות לירידת מחירי הדירות בטווח הקצר נראית כיום נמוכה. האטה בשיווקי הקרקעות על ידי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2020 בעקבות המשבר תשפיע על היצע הדירות החדשות בשנים קרובות28 ,וזאת למרות האצת השווקים ב-2021 .יתירה מכך, לגבי חלק שהמנהל שיווק בשנת 2021 קיימים חסמים, ועל חלקן לא ניתן לבנות מייד. מה המשמעות ? אין היצע דירות חדשות, הביקוש רק עולה ולכן המחירים, כמו בכלכלה קלאסית – לא ירדו בזמן הקרוב. 

 

הדוח המלא להורדה דוח היציבות הפיננסית למחצית השנייה של 2021