ריבית פריים מעודכנת להיום- אין שינוי בריבית בנק ישראל 0.1%

ריבית פריים מעודכנת להיום- אין שינוי בריבית בנק ישראל 0.1%

הוועדה המוניטרית החליטה ב-22 לפברואר 2021 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. לפיכך ריבית פריים מעודכנת להיום- ללא שינוי בריבית בנק ישראל 0.1%. ייתכנו צעדים מונטירים נוספים. 

עוד באתר ריבית בנק ישראל וריבית פריים 2023 מעודכן 

ריבית פריים פברואר מרץ אפריל 

ריבית בנק ישראל 0.1%

ריבית הפריים למשכנתאות והלוואות 1.6% 

מועד החלטה הבא: 19/04/2021

למה הריבית בישראל נשארת ללא שינוי 

המשק נמצא בעיצומו של תהליך היציאה מהסגר השלישי, שלמרות אורכו היה הדוק פחות מהסגרים הקודמים והשפעתו על הפעילות הכלכלית הייתה מתונה מהצפוי. מבצע החיסונים מתקדם במהירות אך התפשטות המוטציות המדבקות יותר ורמת התחלואה שעדיין גבוהה מקשים על חזרה לפעילות כלכלית מוגברת.

התוצר בשנת 2020

מציג נתון מדאיג לפיו התוצר התכווץ ב-2.4%, ובמונחי תוצר לנפש ב-4.1%, פחות מההתכווצות שהייתה חזויה. למרות הסגר השני באוקטובר והכניסה לסגר השלישי בסוף דצמבר, ברבעון הרביעי של 2020 התוצר צמח ב-6.3% (2.9% בניכוי השפעת ייבוא כלי רכב). סקרי הבזק של הלמ"ס שנערכו בתחילת ינואר, מצביעים על עלייה מעודדת בשיעור החברות הסבורות שיוכלו להמשיך להתקיים בתנאים הנוכחיים מעל לחצי שנה, כשהחוסן של הפירמות עולה עם גודלן.

שיעור האבטלה בישראל 

עלה במהלך הסגר השלישי, והגיע במחצית השנייה של ינואר לכ-20% לאחר שירד לכ-13% בתקופה שבין שני הסגרים. ניכר כי שיעורי האבטלה בסגרים עולים בעיקר באותם ענפים שדרישות הריחוק משפיעות עליהם יותר, כדוגמת ענפי שירותי האירוח והאוכל, אמנות ופנאי וחינוך.