כמה מעמ משלמים בישראל

כמה מעמ משלמים בישראל 

המשבר הכלכלי בישראל 2020 פגע בתשלומי מס ערך מוסף של העסקים במשק. רשות המיסים ערכה ניתוח של תשלומי המיסים ובדומה נתוני בנק ישראל עולה תמונה מדאיגה שכן התשובה לשאלה כמה מעמ משלמים בישראל היא ראי המיתון הכלכלי 

משלמים פחות מס ערך מוסף הפעילות הכלכלית מתכווצת 

הנתונים מצביעים על פגיעה גדולה בחודשים מרץ-אפריל ופגיעה מתונה יותר במחזורי העסקאות במאי-יוני. ירידת מחזורים גדולה יחסית נרשמה בקרב עוסקים קטנים בעלי מחזור עסקאות שנתי עד 1 מיליון ש"ח. עסקים שרובם היו זכאים למענק השתתפות בהוצאות במידה וההכנסה שלהם ירדה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 

חשוב לזכור שתחום הכנסות במשק , מענקים לעצמאים ושכירים לצד מענק 750 שקל , היו פטורים מתשלום מס ערך מוסף ולכן סכומים אלו באים לידי ביטוי באינדיקטור הכלכלי אותה בחנה רשות המיסים. 

תשלום מעמ מאי יוני הכניס פחות כסף 

בתקופה מאי-יוני 2020 חציון המחזורים ירד ב- 5.28%  ,הרבה מעבר לשיעור הירידה המתון יחסית בסך המחזורים, וזאת משום שהפגיעה בעסקים הקטנים הייתה גבוהה יותר, ואלה יותר משפיעים על הנתון החציון. עוסקים בעלי מחזור עד 300 אלף ש"ח נפגעו , שגם הם היו זכאים לקבלת מענק פעיהמ ראשונה , מענק פעימה שנייה והשתתפות בהוצאות , בחישוב לפי חציון המחזור  ב- 1.34%  ביחס לתקופה המקבילה ב- 2019.