כמה כסף אבוד יש בבנקים בישראל

כמה כסף אבוד יש בבנקים בישראל

טיוטת חוזר של בנק ישראל בנושא פיקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו חופשת את הסכום העצום של פיקדונות ללא תנועה בבנקים בישראל. הסכום האבוד של הציבור שפירושו כמה כסף אבוד יש בבנקים בישראל נאמד בכ 539,000 חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה של יחידים, בסך מצטבר של כ- 6.8 מיליארד ש"ח. לאחרונה לאור האינפלציה הגואה במשק הישראלי ובעולם, יש מי שמכנה גם את הפיקדונות הלא צמודים, סוג של כספים אבודים שערכם נשחק. 

 

כמה כסף אבוד יש בבנקים בישראל

כמה כסף אבוד יש בבנקים בישראל

2 מיליארד שקלים ירושות ללא דורש בבנקים

נכון לתאריך 30.6.2020 קיימים במערכת הבנקאית כ- 539,000 חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה של יחידים, בסך מצטבר של כ- 6.8 מיליארד ש"ח. מזה, מספר חשבונות הבנק של נפטרים עומד על כ- 90,000 בסך מצטבר של כ- 1.7 מיליארד ש"ח.

הכללים החדשים שהבנקים יצטרכו לעמוד בהם כמה כסף אבוד יש בבנקים בישראל

פיקוח על הבנקים פרסם היום טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה שמטרתה לשפר את אופן הטיפול בפיקדונות ללא תנועה ובחשבונות שבעליהם נפטרו, זאת באמצעות הרחבת חובות האיתור של בעלי פיקדונות וחשבונות אלו באופן הבא:

  • בנק ישראל הרחיב את החובות המוטלות על הבנקים לאתר את בעלי הכספים האבודים, בין היתר על ידי הרחבת החיפוש אחר פרטי ההתקשרות של הלקוח ופנייה למרשם האוכלוסין על מנת לאתר את כתובתו.
  • כל בנק נדרש לוודא קיומה של פונקציה ארגונית, שמתפקידה לוודא טיפול בפיקדונות ללא תנועה.
  • הוגדרו תפקידי ההנהלה הבכירה של הבנק והדירקטוריון בטיפול בפיקדונות ללא תנועה ובפיקוח ובקרה על עבודת הגורם האחראי על הנושא.
  • פורטו הממשקים השונים בין הבנקים לאפוטרופוס הכללי, לרבות קביעת חובות איתור נוספות החלות על הבנק סמוך למועד הדיווח לאפוטרופוס הכללי.

השאירו פרטים ללא התחייבות לקבלת שירות מקצועי לאיתור כספים אבודים הכולל את מפרט השירות הרחב ביותר : 

  1. כספים אבודים וירושות בבנקים חברות ביטוח פנסיה גמל השתלמות 
  2. חסכונות אבודים בבנקים , בנק עלייה איתור מניות הבנק מלאכה , הבנק למלאכה  
  3. פוליסות ביטוח עם חיסכון  
  4. חסכון ישן בבנק או בקופות גמל ישנות של נפטרים  
  5. קופות פנסיה ותיקות כמו מבטחים מקפת קרן פועלי בניין , קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים  

 

[wpforms id="6173" title="false" description="false"]

גלוי נאות  : בשליחת הפנייה הגולש/ת מאשר לקבל מייל חוזר מהאתר . המידע שמסר על ידי הפונה לא ישמש כמאגר מידע והפרטים לא יועברו לצדדים שלישיים. הפונה נותן הסכמתו לאתר לקבלת מייל חוזר ומשלוח מידע בנושאים הקשורים השירות בכפוף לכח אדם וזמינות . תשלום רק לאחר קבלת מלוא השירות בפועל. אין האתר מתחייב ללוח זמנים או לכל פניה.