מערכת נתוני אשראי בנק ישראל

מערכת נתוני אשראי בנק ישראל

בשעה טובה השיק בנק ישראל את מערכת נתוני אשראי המאפשרת לכל אדם במדינת ישראל לקבל דוחות אשראי מסודרים ולגופי המימון בישראל לצפות באיכות נתוני הלקוח ולשפר את תנאי ההלוואה שהם מעניקים. הפקת דוחות מערכת נתוני אשראי בנק ישראל הנפקת דוח ריכוז נתונים בנק ישראל

מערכת נתוני אשראי בנק ישראל

מערכת נתוני אשראי בנק ישראל

הרשמה למערכת נתוני אשראי של בנק ישראל

על מנת להירשם למערכת יש לבצע הרשמה למערכות השירותים הממשלתיים. מניתן להירשם באמצעות תעודת זהות דרכון וכרטיס אשראי. תהליך ההרשמה לקח לי 10 דקות וכלל הקשת נתונים וכן אישור SMS שנשלח. בניגוד להרשמה למסלקה הפנסיונית , התהליך ארוך יותר.

סוגי דוחות במערכת אשראי בנק ישראל

המערכת מפיקה כיום 6 דוחות פיננסיים אודות הלקוחות. מקורות המידע של המערכת הם חשבון בנק שלך וכן חברות מימון וליסינג פרטיות . 

דוח חשבונות עובר ושב ועסקאות פעילות

הדוח מפרט מציג פירוט מסגרות האשראי, הוראות לחיוב חשבון וחיובי שיקים בחשבון עובר ושב . 

מחיר הדוח 10 שח בדואר אלקטרוני , 20 שח באמצעות הדואר.

דוח מידע שהתקבל מרשויות וגופים ציבוריים

המידע ביחס לחשבון עובר ושב ופעילות בנקאית של הלקוח גם כאן המחיר הוא 10 שח למייל ו20 שח לדוח נייר לכתובת הרשומה בדואר.

דוח פניות לקבלת מידע על הלקוח

רוצים לדעת מי פנה לקבל מידע עליכם באמצעות לשכת האשראי ?  זה הדוח המתאים . המחיר כמו בדוחות הקודמים. כך תוכלו לדעת מי רצה לקבל עליכם מידע באמצעות לשכות אשראי

פירוט הפעולות שבוצעו ביוזמתך וביוזמת המערכת בהתאם לדרישות החוק דוח חינם

דוח ריכוז נתונים אשראי חובות 

פירוט הנתונים שנאספו עבורך במערכת נתוני האשראי במשך תקופת הדוח. ניתן להזמין את הדוח בפורמט שונה ובשפה הערבית . מדובר בדוח יקר בעלות של 31 שח בדואר אלקטרוני ו 41 בדואר רגיל. למה צריך לשם 10 שח על דוח בדואר . לא בדיוק מובן , בהתחשב שהביטוח הלאומי שולח לנו חינם דוח מעסיקים קודמים.

דוח תמצית נתוני לקוח בנקאות פיננסים אשראי

תמצית הנתונים שנאספו עבורך במערכת נתוני אשראי מאפשר להכיר את ההתנהלות הפיננסית של הלקוח . מחירים כנ"ל. דוח אשראי דוח שמפיקה לשכת אשראי לבקשת נותן אשראי, על בסיס מידע של הלקוח המתקבל ממערכת נתוני אשראי. הדוח מותנה בקבלת הסכמה מהלקוח אגב התקשרות בעסקת אשראי. הדוח מסייע לנותן האשראי להחליט אם לתת ללקוח אשראי ובאילו תנאים.

דוח חינם נתוני אשראי

דוח זה מרכז פיננסים במערכת נתוני האשראי של בנק ישראל לתקופה קצובה של הדוח . פעם בשנה כל לקוח רשום במערכת יכול לקבל את הדוח חינם ללא תשלום .  ניתן להפיק קובץ בפורמט XLS או קובץ נתונים גולמי בפורמט XML ולקבל אותו בדואר אלקטרוני בלבד. דוח נתוני אשראי בנק ישראל באתר הבנקאות . לאור המשבר הכלכלי 2020 ניתן לראות עלייה בצ'קים חוזרים וחשבונות בנק הנכנסים למינוס יתרת חובה