כמה מס נשלם על ריבית הפיקדון שמציע הבנק

הבנקים וחברות הביטוח נלחמות על פיקדונות בריבית קבועה וידועה מראש. כל גוף מציע לכלל החוסכים תנאי פיקדון ומפרסם את שערי הריבית כאילו היו מחירי עופות בסופר. בפועל הריביות שמציע הבנק חשופות לקיזוז מצד האינפלציה וממס רווחי הון כפי שנפרט בדוגמא הבאה.

פיקדונות שאינם צמודי מדד מבטיחים ריבית ידועה מראש. החוסך מקבל ריבית מובטחת מראש שתשולם בלי שום קשר לגובה האינפלציה. אם האינפלציה ( ממד המחירים לצרכן  )  תהיה גבוהה יותר מהריבית שהציע הבנק – החוסך ירוויח רווח ריאלי ולהפך. בנוסף , ישלם החוסך למס הכנסה נתח מהריבית שהוא יקבל מהבנק . מס הכנסה הגדיר מראש את הריבית שתושלם לפקדון בריבית קבועה והוא עומד על 15% מגובה הריבית . לחץ כאן לכתבה המלאה הכוללת דוגמא למס על פקדון בנקאי בריבית קבועה

איך אפשר לבטל העברה בביט הנחיות שירות לקוחות