חשבונות מוגבלים בדיקת חשבון מוגבל

חשבונות מוגבלים בדיקת חשבון מוגבל

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל השיק בחודש נובמבר 2017 כלי אינטרנטי המאפשר ללקוחות כל הבנקים שחשבונם הוגבל לקבל מידע אישי, עדכני ומפורט המתייחס להגבלה, וכן להנפיק בקלות ומכל מכשיר, אישורים לצדדים שלישים אודות חשבון מוגבל או הסרת הערת חשבון מוגבל. 

בדיקת חשבון מוגבל מאפשרת קבלת מידע עסקי חשוב על אנשים אתם אנו באים במגע עסקי לרבות שוכרי דירות ורוכשי רכבים או מוכרי רכבים ולכן חשוב מאד לדעת האם אנו עו7מדים מול אדם שיש לו חשבון מוגבל בבנק. 

מי יכול להגביל חשבון בנק בישראל ? 

הבנקים בישראל ראו רשימת בנקים מלאה בסוף העמוד :

הגבלה על חשבונות ולקוחות הבנקים, בעקבות העדר כיסוי מספיק לשיקים שניתנו על ידם.

גופים שאינם בנקים:

– רשות האכיפה והגבייה (הכוללת את לשכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות) וכונס הנכסים הרשמי: וזאת בעקבות אי תשלום חוב לגופים וקבלת עיקולים לחשבון

בתי הדין הרבניים: באפשרותם להטיל הגבלה על סרבני גט.

מקורן של כ – 85% מההגבלות על לקוחות המערכת הבנקאית, בהגבלות מגופים שאינם בנקאים. כלומר, נכון להיום קיימים כ – 460,000 חשבונות מוגבלים המשויכים ל כ – 266,000 לקוחות. מתוכם כ – 232,000 חשבונות הוגבלו על ידי הגופים שאינם בנקים וכ- 34,000 חשבונות בהגבלה שהוטלה מכוח חוק על ידי בנקים.

חשבון מוגבל הפיקוח על הבנקים  בנק ישראל 

הפיקוח על הבנקים פועל כדי לסייע ללקוחות מוגבלים בשלבים שונים: בשלב המניעה – כדי להפחית את מספר המוגבלים, לסייע ללקוחות לכלכל צעדיהם בהתאם ולהימנע מהגבלה בפועל; בשלב ההגבלה עצמה – כדי לסייע לציבור לקבל מידע רלבנטי הקשור לעצם ההגבלה; בשלב שלאחר ההגבלה – במטרה לסייע להם להשתקם כלכלית ולהסיר חשבון מוגבל. 

 

השירות האינטרנטי החדש יסייע ללקוחות כל הבנקים, בין שהוגבלו ובין לא, לגשת מכל מכשיר ובכל זמן לדפי פירוט אישיים, המכילים מידע בנושא חשבונות מוגבלים, באמצעות הזדהות אישית פשוטה ומהירה. המערכת תציג ללקוח את פרטי הגוף שהטיל את ההגבלה (בנקים מסחריים, הוצאה לפועל, מרכז לגביית קנסות, כונס הנכסים הרשמי, ובתי הדין הרבניים) ואת פירוט החשבונות בהם סורבו 10 שיקים (ככל שמדובר בהגבלה שמקורה בשיקים ללא כיסוי), או לחלופין את זהות הגוף שהטיל הגבלה ואת מספר התיק שבגינו היא הוטלה. בנוסף, יפורטו כל החשבונות המושפעים מהגבלה זו.

לרשות הלקוח יעמוד מידע אישי מפורט ורלוונטי בנוגע לתהליך ההגבלה של חשבונו, יוצגו זכויות וחובות בנושא פתיחת חשבון, אופן הגשת ערעור על ההגבלה, פרטי התקשרות והגורמים אליהם הוא יכול לפנות בהתאם למצבו. כמו כן, יאפשר האתר הנפקת אישור אוטומטי של סטטוס ההגבלות לצורך הצגתו לצד ג', דף שאלות ותשובות, מדריך מפורט בנושא הגבלות, הפנייה לחוקים והוראות רלוונטיים, טופס פנייה ממחושב למדור שקים ללא כיסוי בבנק ישראל ועוד.

מטעמים של הגנה על פרטיות הלקוח והמידע, בשלב זה יינתן השירות ללקוחות פרטיים בלבד (תאגידים יכולים כמובן להמשיך ולפנות למדור לטיפול בחשבונות מוגבלים, בכל אחד מערוצי הפנייה הקיימים).

כניסה לאתר השירות ללקוחות וחשבונות מוגבלים ניתן לבצע באמצעות גלישה לכתובת: https://www.boi.org.il/hagbalot/

​​​​​​​לנוחיותכם רשימת עם מספרי בנקים בישראל

בנק אגוד לישראל בע"מ​ מספר בנק 13​

בנק אוצר החייל בע"מ מספר בנק 14​

בנק דיסקונט לישראל בע"מ ​ מספר בנק 11​

בנק דקסיה ישראל בע"מ​

מספר בנק 68​ בנק הפועלים בע"מ מספר בנק 12​

בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ​ מספר בנק 4​

בנק ירושלים בע"מ מספר בנק 54​

בנק לאומי לישראל בע"מ מספר בנק 10 ​​

בנק מזרחי טפחות בע"מ​ מספר בנק 20​

בנק מסד בע"מ ​ מספר בנק 46​

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ​

מספר בנק 17​ בנק ערבי ישראלי בע"מ

מספר בנק 34​ בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ ​

מספר בנק 52​ הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ​

מספר בנק 31​  יובנק בע"מ ​ מספר בנק 26​