ריבית פריים מעודכנת ריבית בנק ישראל 11/2017

ריבית פריים מעודכנת ריבית בנק ישראל

נובמבר 2017  דצמבר 2017 ינואר 2018 

בניגוד לתחזיות קודמות של בנק ישראל לפיה הריבית במשק צפויה להתייקר לא התקבלה החלה לשנות את הריבית גם בהחלטה של חודש 110/2017 ושיעורי הריבית במשק נשארו מללא שינוי. 

ריבית בנק ישראל עד 10/01/2018 =  0.5%

ריבית פריים עד לתאריך 10/01/2018 =1.6%  * ריבת בנק ישראל עד לתאריך 10/01/2018 = 0.1%

ריבית פריים עד לתאריך 10/01/2018 = 1.6%

 

 

נימוקי בנק ישראל לשיעור ריבית בנק ישראל ושיעור ריבית פריים ללא שינוי ב 2017

האינפלציה  מרימה ראש – הלוואת צמודות מדד מצריכות תשומת לב ושיקול לדעת למחזור הלוואה

 

בחודשים האחרונים חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד: האינפלציה השנתית עלתה, וחלה עלייה קלה בציפיות לטווחים הקצרים. הציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בתוך היעד.

שיפור בכלכלה העולמית

הפעילות הכלכלית העולמית ממשיכה להשתפר: קרן המטבע הבינלאומית העלתה את התחזיות לצמיחה בכל המשקים העיקריים ובסחר העולמי. האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה ביחס ליעדי הבנקים המרכזיים; בארה"ב צפויה עוד העלאת ריבית אחת השנה, וה-ECB צפוי להודיע על הפחתה מדורגת של ההרחבה הכמותית.

מחירי הדיור בעלייה 

מחירי הדירות שבו לעלות, אם כי בשיעור מתון מבעבר; מרבית האינדיקטורים מצביעים על האטה בפעילות בשוק הדיור.

אינפלציה נמוכה 

האינפלציה השנתית חזרה לעלות אך היא מוסיפה להיות נמוכה מהיעד, ולא חל שינוי משמעותי בציפיות: הציפיות לטווחים הקצרים נמוכות מהיעד, בעוד הציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בתוכו.

 

ריבית פריים מעודכנת שערי ריבית פריים מעודכנים בכל יום עם תחזית התייקרות ריבית בנק ישראל וריבית פריים בישראל עדכון יומי של הריבית לחישוב משכנתא והלוואות