המדד המשולב נובמבר 2023 ירד ב-1.1%

המדד המשולב נובמבר 2023 ירד ב-0.7%

בנק ישראל מודיע היום כי מדד המשולב למצב המשק ירד עקב האטה בפעילות הכלכלית ועל רקע מלחמת חרבות ברזל. לפי ההודעה, המדד המשולב נובמבר 2023 ירד ב-0.7%. 

המדד המשולב לחודש אוקטובר ירד בשיעור של 1.1 אחוז בהשפעת מלחמת חרבות ברזל. פרוץ המלחמה ב-7 לאוקטובר הביא לירידה חדה בפעילות במשק ובמיוחד בצריכה הפרטית, ירידה שבאה לידי ביטוי בירידה החדה ברכישות בכרטיסי אשראי וביבוא מוצרי הצריכה באוקטובר. המדד הושפע לרעה מירידות בכל הנתונים לחודש אוקטובר, כולל יבוא מוצרי צריכה, יבוא תשומות לייצור, יצוא סחורות, שיעור המשרות הפנויות, ייצור החשמל והרכישות בכרטיסי אשראי (אוקטובר). לא היו גורמים במדד שמיתנו את ירידה זו.

נתוני המדד לחודשים הקודמים התעדכנו כלפי מטה בעקבות קבלת נתונים נוספים לחודש אוקטובר ועדכוני נתונים לחודשים הקודמים.  

 

 משמעות המדדים טבלאות המדד המשולב נובמבר 2023 ירד ב-0.7%

המדד המשולב לבחינת מצב המשק הוא אינדיקטור סינתטי לאבחון כיוון התפתחותה של הפעילות הריאלית בזמן אמת, והוא מחושב על סמך 12 אינדיקטורים שונים: מדד הייצור התעשייתי, מדדי הפדיון בשירותים ובמסחר קמעונאי, היבוא של מוצרי צריכה, היבוא של תשומות לייצור, יצוא הסחורות, יצוא השירותים, מספר משרות השכיר במגזר הפרטי, שיעור המשרות הפנויות, מספר התחלות הבנייה, צריכת החשמל והרכישות בכרטיסי אשראי.

עוד באתר ביטוח אשראי בערבות מדינה חרבות ברזל חשכל

מאילו נתונים מורכב המדד?. 

המדד המשולב מורכב משני אלמנטים, המחושבים במודל: (1) קצב הצמיחה ארוך הטווח של התוצר העסקי (המשתנה באופן הדרגתי על פני זמן); (2) דינאמיקה משוטפת קצרת הטווח של רכיבי המדד המכוילים במונחי סטיות התקן שלהם. הפרמטרים של מודל זה נאמדים באמצעות מסנן קלמן בתדירות מעורבת (חודשית ורבעונית) ומתעדכנים באופן שוטף.

טבלאות וגרפים אינדיקטורים במשק הישראלי השינוי במדד 2023

 

השינוי במדד (באחוזים) נתון קודם נתון חדש
נובמבר    0.7-
אוקטובר   -1.1
ספטמבר 0.32 0.03
אוגוסט 0.4 0.41
יולי 0.26 0.42
יוני 0.09 0.18
מאי 0.35 0.41

הרכישות בכרטיסי אשראי מובילות את הירידות במדד

 שני הסעיפים הבאים השפיעו על הירידה במדד במהלך החודש האחרון. הטבות חרבות ברזל לעסקים, קניות ושופינג באינטרנט לא שינו את המצב לטובה עד כה. 

ייצור החשמל -4.3
הרכישות בכרטיסי אשראי -17.7