אוגוסט 2016 : פניות הציבור בנק ישראל הסקירה המלאה לשנת 2015

אוגוסט 2016

פניות הציבור בנק ישראל הסקירה המלאה לשנת 2015

cropped-Presentation22222.jpg

לסקירה מלאה ופרטים נוספים לחצו כאן 

 

החודש פרסם בנק ישראל את סקירה מקיפה על אופן טיפול פניות היחידה לטיפול בפניות הציבור של בנק ישראל

לפי הדוח "בשנת 2015 הפיקוח על הבנקים אימץ את הסטנדרטים של המדינות המפותחות בכל הנוגע לטיפול בפניות ותלונות הציבור. על פי עקרונות העל להגנה על צרכנים של שירותים פיננסיים, שפורסמו על ידי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי )OECD ,)על מוסדות פיננסיים לספק לציבור מנגנונים לטיפול בתלונות, ולתיקון ליקויים העומדים בקריטריונים של בירור הוגן ויעיל. הפיקוח על הבנקים אימץ עקרונות אלה באופן שללקוחות המערכת הבנקאית בישראל קיימת גישה למנגנונים של טיפול נאות בתלונות, ותיקון ליקויים במערכת הבנקאית מבוצע בראש ובראשונה על ידי נציב תלונות הציבור בבנק. בנוסף, עומדת היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים לרשות ציבור הלקוחות לשם מתן מידע צרכני/בנקאי, וליישוב מחלוקות במקרים בהם התלונות לא נפתרו בצורה יעילה ולשביעות רצון הלקוח."

 

סקירת פניות הציבור – לשנת 2015