הבינלאומי ישלם

הבינלאומי ישלם

ררוח פסיקות קודמות קבע בית המשפט המחוזי בלוד  בתאריך 29/01/2014 כי הבנק  ישלם ללקוח הבנק סך של 4,500,000 ש"ח בתוספת ריבית והפרשי הצמדה בגין ייעוץ השקעות שנשא נזק ללקוח. מדובר בלקוח ותיק של סניף הבנק הבינלאומי באשקלון שתבע את הבנק הבינאלומי על סך 30 מליון ש"ח אך לא הצליח להוכיח את טעונותיו באופן חד משמעי . הרקע לתבעיה היא קניה ומכירה של מניות קבוצת דלק רגע לפני עלייה חדה בשיעור המניות. 

לדברי השופט יעקב שינמן התביעה נדחתה ברובה והתקבלה רק בחלקה ולכן נקבע שעל אף הפיצוי בסך 4.5 מליון שקלים הבנק הבינלאומי יישא בהוצאות התובע בשיעור יחסי (כולל החזר אגרה בשיעור יחסי ושכר המומחה) בסך כולל של 27,000 ש"ח ובשכ"ט עו"ד בסך של 270,000 ש"ח (כולל מע"מ).

פסיקת בית השופט הסתמכה על מקרים קודמים ופסיקות בין היתר על זו של השופטת חיות משנת 2004 שקבעה כך:
בין הבנק ובין לקוחותיו קיימת מערכת יחסים חוזית היוצרת יחסי קירבה הדוקים שאינם מתקיימים בין הבנק ובין מי שאינם לקוחותיו. יחסי קירבה אלה משליכים, מטבע הדברים, על היקף חובת הזהירות שצריך ויכול הבנק לשאת בה כלפי לקוחותיו…".

 עוד על המקרה ניתן לקרוא באתר http://www.bizportal.co.il

 

בדיקת חשבון בנק |  בדיקת חישוב פנסיה |  בדיקת חשבון מוגבל | בדיקת חשבון רדום 

מחזור משכנתא | מחירון יועץ משכנתאות |  טופסי הטאבו | לשכות הטאבו |  בנק ישראל 

 קישור החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק  |  כרטיס אדי מציל חיים  | איך לבחור ביטוח מנהלים  2013 

  https://www.itc.gov.il