תגית: אינפלציה 2020

מדד המחירים לצרכן 2023 טבלאות מעודכנות

מדד המחירים לצרכן 2023 טבלאות חישובים אינפלציה נתוני בנק ישראל הלמס

מדד המחירים לצרכן 2023 טבלאות מעודכנות מדד המחירים לצרכן אותו מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נקרא גם האינפלציה. זהו אחד המדדים החשובים במשק לצד ריבית בנק ישראל וריבית פריים המשמשת לחישוב מרבית המשכנתאות בישראל. אתר הבנקאות של ישראל – עדכונים חשובים מדד המחירים לצרכן 2023 טבלאות מעודכנות מחשבון אינפלציה לקראת שנת 2023.  ירידה של 0.1  במדד […]