מענקים לעצמאים דצמבר 2020- הגישו בקשות כעת

מענקים לעצמאים דצמבר 2020 הגישו בקשות כעת

באזור האישי באתר מס הכנסה ניתן להגיש בעת את הבקשות לקבלת מענקים לעצמאים דצמבר 2020 במסגרת רשת בטחון סוציאלית לעסקים קטנים, בעלי שלטים ועצמאים. כמה כסף יקבלו הזכאים ומתי ייכנס המענק לבנק. 

המענק האחרון לשנת 2020. ניתן להגיש עד אמצע אפריל 2021 

כעת ניתן כלוש לאזור האישי באתר מס הכנסה ולהגיש בקשה לקבלת "מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.

לצד אלו , נפתחה הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע לפחות ב- 25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.

סימולטור מס הכנסה כמה כסף שווה המענק לעצמאים 

מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה – סכום המענק הדו חודשי הוא בגובה של עד 15,000 שקל לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2.

שירות לקוחות מס הכנסה לקבלת תשובות נוספות *4954 טלפון נוסף 02-5656400 דואר אלקטרוני: corona2020@taxes.gov.il שעות מענה טלפוני בימים ראשון עד חמישי בשעות 08:15 עד 15:15. 

מי זכאי להגיש בקשה למענק לעצמאים

למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ש"ח.

מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪ – למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 ₪ ל- 25,000 ₪. סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 כמפורט:

3000 שקל מענק לבנק עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי 

4000 שקל מענק לבנק לעסקים עם מחזור שבין  100,000-200,000 שקל 

עסקים עם מחזור של עד 300,000 שקל יזכו למענק של עד 6000 שקל לחשבון הבנק 

מענק לעסקים חדשים שנפתחו בשנת 2020 

כזכור, גם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת הפלטפורמה של מענק זה בקשות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות, להגשת הבקשות ולפרטים נוספים לחצו כאן

את הבקשות לשני סוגי המענקים ניתן להגיש עד ליום ה-15 באפריל 2021.

להגשת בקשה למענקים לחצו כאן