התפתחות החוב במשק חודשים פברואר-מרץ 2015

המגזר העסקי חייב פחות

משקי הבית ממשיכים להגדיל את החוב


בסקירת  התפתחות החוב במשק חודשים פברואר-מרץ 2015 שמפרסם בנק ישראל עולות שתי מסקנות : 

  1. יתרת החוב של המגזר העסקי ירדה בחודש פברואר בכ-0.1% לרמה של כ-826 מיליארדי ש"ח.
  2. יתרת החוב של משקי הבית גדלה בכ-1.6 מיליארדי ש"ח (0.4%) ועמדה בסוף החודש על כ-439 מיליארדים.
החוב של המגזר העסקי החוב של המגזר הפרטי
בחודש פברואר ירדה יתרת החוב של המגזר העסקי בכמיליארד ש"ח (0.1%-) לרמה של כ-826 מיליארדים

הירידה ביתרת החוב של המגזר העסקי נבעה ברובה מפירעונות נטו של הלוואות בנקאיות בסכום של כ-5 מיליארדים בתוספת ירידת מדד המחירים לצרכן בכ-0.7% אשר הקטין את השווי השקלי של החוביתרת החוב של משקי הבית גדלה בחודש פברואר בכ-1.6 מיליארדי ש"ח (0.4%) לרמה של כ-439 מיליארדים.

יתרת החוב לדיור , משכנתאות, מסך החוב של משקי הבית נותרה כמעט ללא שינוי ועומדת על כ-304 מיליארדים.

חלק מעליית החוב בחודש מרץ היא עונתית ונגרמה ממשכנתאות חדשות והן הסתכמו בכ-5.6 מיליארדי ש"ח. ממוצע הביצועים מתחילת שנה עומד על כ-4.9 מיליארדים.

 

איתור כספים אבודים MAX פורטל ההלוואות של ישראל | בדיקת שעבוד רכב  בדיקת פוליסות ביטוח

תכנון תקציב המשפחה |  צקים חוזרים |  כמה עולה לבצע החזר מס הכנסה ? | חשבון מוגבל