מושכים קופת גמל עם חיסכון של עד 7,000 ש"ח – לא תשלמו מס

השבוע אושר בהוראת שעה כי בעלי קופות גמל עם סכום של עד 7,000 ש"ח מבלי לשלם מס .לקראת סוף חודש מארס, קופות הגמל יודיעו לחוסכים אודות הזכות למשוך את כספם ויצרפו גם טופסי משיכה בהתאם. לקראת האפשרות למשוך קופת גמל ללא מס פרסם משרד האוצר מקבץ שאלות ותשובות לצרכנים. לשירות פרטי למשיכת קופת גמל ללא מס  , שירות בתשלום ללא תורים ולללא המתנה השאירו הודעה באתר או חייגו  058-4363632 .

 

1.מתי חוסכים יוכלו למשוך את כספם ללא מס בקופות גמל עם עד 7,000 ש"ח ?
החל מחודש אפריל 2014 . חוסך שמעוניין למשוך את כספו, יפנה לקופת הגמל לביצוע המשיכה. ניתן למשוך את הכסף עד ליום 31 במרס 2015

2. כיצד אדע האם באפשרותי למשוך את קופת גמל עם 7,000 ש"ח ללא מס ?
במהלך החודשיים הקרובים קופות הגמל ישלחו לחוסכים הזכאים בדואר הודעה בדבר זכאותם למשיכת כספים מחשבונות ללא מס .

3. לאחר כניסת ההוראה לתוקף, מהן האפשרויות העומדות בפני חוסך שיש לו חשבון בקופת גמל עם יתרה עד 7,000 ש"ח?
• למשוך את הכסף בהליך מהיר וללא כל תשלום מס.
• אם קיימים חשבונות נוספים על שם החוסך – למזג את החשבונות לחשבון אחד.
• להשאיר את הכספים בחשבון בקופת הגמל, כאשר החל משנת 2016 קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בסכום של 6 שקלים בחודש.

משיכת קופת גמל קטנה ללא מס  – הגשת טפסים תוך 24 שעות – שירות פרטי בתשלום חייגו 058-4363632

4. מה החידוש בהוראה לגבי קופת גמל עם חיסכון של עד 7,000 ש"ח?
מרבית החוסכים נמנעים כיום מלמשוך את כספם בחשבונות קטנים, בשל קנס מיסוי בשיעור 35% מהסכום הנמשך. ההוראה החדשה מאפשרת לבצע משיכה בפטור ממס, עד לסכום של 7,000 ₪.

5. יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 ₪ ובשני 2,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
כן. מאחר ובשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינם עולים על סכום של 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים.

6. יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 6,000 ₪ ובשני 6,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
לא ניתן לבצע את המשיכה. למרות שמדובר בשני חשבונות שונים, מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה חלה מגבלת הסכום של 7,000 ₪.

7. יש לי בשתי קופות גמל שונות שני חשבונות, באחד 5,000 ₪ ובשני 3,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
כן. מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו  עולה על סכום של 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משני החשבונות.

8. יש לי חשבון בקופת גמל עם כספים שהופקדו לפני שנת 2012 בסכום הנמוך מ-7,000 ₪. מה יקרה אם לא אמשוך את הכספים?
החל משנת 2016 קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול מינימליים בסך 6 ₪ מדי חודש.

9. האם גביית דמי הניהול המינימליים חלה גם על חשבון המוגדר כמנותק קשר?
לא. בחשבונות של מנותקי קשר ייגבו דמי ניהול מופחתים שאינם עולים על 0.3%.

10. תוך כמה זמן מרגע הגשת הבקשה למשיכה קופת גמל צריכה לשלם את הכספים?
10 ימי עסקים.

11. האם יש טופס פדיון ייעודי ממשרד האוצר, או שכל חברה מנהלת נדרשת לייצר בעצמה טופס?
משרד האוצר לא קבע נוסח אחיד לגבי הטופס אותו יש למלא לצורך משיכת הכספים בהתאם להוראת השעה. עם זאת, בכוונת משרד האוצר לקבוע כי כל חברה מנהלת תפרסם באתר האינטרנט שלה את הנוהל למשיכת הכספים, שיהיה אחד מאלה:
1) שליחת המסמכים הבאים בדוא"ל או בפקס:
א. טופס בקשה למשיכת הכספים חתום על ידי העמית אשר קישור אליו יוצג בדף האינטרנט הייעודי;
ב. העתק מתעודת הזהות של העמית;
ג. אסמכתא מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.
2) פניה לאחד מסניפי הבנק המתפעל של קופת הגמל בצירוף המסמכים הבאים:
א. תעודת הזהות של העמית;
ב. אסמכתא מהבנק או המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.

12. האם התקנות חלות גם על יתרה נמוכה בקרן פנסיה או בפוליסת ביטוח מנהלים?
לא. מדובר בקופות גמל בלבד

13.האם ההסדרה החדשה מעניקה זכאות גורפת למשיכת כספי פיצויים גם אם בפועל אין לחוסך זכאות לכספים אלו, למשל במקרה בו החוסך התפטר ואינו זכאי לכספי הפיצויים?
לא. ההסדרה החדשה לא מעניקה זכאות למשיכה במקרה בו לא קיימת לחוסך זכאות לכספי הפיצויים מלכתחילה בהתאם להוראות הדין הקיימות.

14.האם ההוראה חלה גם לגבי חוסך במעמד עצמאי בקופות הגמל ?
ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי. בכל קופת עם חיסכון של עד 7,000 ש"ח

 

 

רשימת קופות הגמל של ישראל

הראל עצמה תעוז
אקסלנס גמל פלטינום
דש תגמולים
פסגות גדיש כללי
תגב
להיט מניות
מיטב מירון
**הגומל מסלול כללי
כלל תמר אג"ח דגש איתן
מנורה מבטחים יותר מסלול ד
מיטב בטחון
כלל תמר מדד
כלל תמר מט"ח
כלל תמר מניות
כלל תמר שקלי טווח קצר
**שובל
תגמולים
הראל קופת גמל
**קופת גמל הנדסאים מסלול כללי
**קופת גמל מחר מסלול כללי
**קופת גמל עו"ס מסלול כללי
**שדות מסלול כללי
**קופת גמל עמ"י מסלול כללי
פסגות גדיש חו"ל
**אל על – כללי
פסגות גדיש אג"ח קונצרני
אקסלנס גמל עד 15% מניות
**אוניברסיטת ת"א – מסלול כללי
**גמל דיסקונט כללי
מיטב מתן
**קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
**איילון אגוד תגמולים
כלל תמר כללי
הדס ארזים בר יציב
איילון תגמולים ואישית לפיצויים כללי
**פקידי מרכנתיל
מנורה מבטחים אמיר כללי
בר
אקסלנס גמל פלטינום עד 15% מניות
פסגות גדיש עד 20% מניות
אינפיניטי גמל דינמי
**ארם קלאסי
**קו הבריאות – כללי
עובדים חקלאים-פיצויים
**נייר אמריקאי
**עירית ת"א תגמולים עתיד
**עריית חיפה
**עוצ"מ מסלול כללי
דש שבעת הכוכבים
**שיבולת-תגמולים
**תעשיה אוירית כללי
אקסלנס גמל יסודות
אקסלנס גמל עד 50% מניות
יהבית
מנורה מבטחים תעוש – מסלול כללי
**האוניברסיטה העברית
כלל איתן כללי
להיט כללי
פסגות גדיש בטא
כלל איתן כללי דגש חזק
הראל גילעד גמל כללי
פועלים חקלאיים-פיצויים
**סוכנות-תגמולים
איילון מקפת תגמולים – כללי
מגן תגמולים
תלם-חריש
הפניקס תגמולים ופיצויים – עמית כללי
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה
מיטב בטחון א
מנורה מבטחים יותר מסלול א
מנורה מבטחים יותר מסלול ב
מנורה מבטחים יותר מסלול ג
מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע
מנורה מבטחים אמיר מדד בגין
בר א
אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי
פסגות גדיש אג"ח חו"ל
פסגות גמל מדדית
פסגות גדיש שקלית
דש גמל זהב
דש גמל
**מחוג 1
**מחוג 5
הראל גילעד גמל כללי 2
**כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים
כלל תמר שקלים
תגב – מדדי טווח בינוני
תגב – מנייתי
תגב – מט"ח דולרי
דש גמל פלטינה
פסגות קופה לתשלום דמי מחלה
**רשף – כללי
**גל  מסלול כללי
יניב
אקסלנס גמל
כלל מושלם תגמולים
כלל ורד
פסגות גמל עד 10% מניות
פסגות גמל כללי
פסגות גמל מניות
תגב – שקלי קצר
הדס ארזים מדדי
הדס ארזים שקלי
הדס ארזים מנייתי
הדס ארזים גמל
אנליסט קתדרה כללי
אנליסט קתדרה – אג"ח
אנליסט קתדרה – אג"ח ממשלתי
אנליסט קתדרה – מניות
מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי
איפקס תגמולים כללי
הראל גמל בז (מנייתי)
הראל גמל שחף (עד 10% מניות)
מיטב תגמולים – שוהם כהלכה
אי.בי.אי תגמולים – כללי
פסגות גמל בטא סגנון
אקסלנס גמל פלטינום שקלי
אקסלנס גמל מט"ח
אקסלנס גמל פלטינום מניות
אקסלנס גמל צמוד מדד
אקסלנס גמל ללא מניות
אנליסט גמל כללי ב'
אנליסט גמל כללי
אנליסט גמל אג"ח
אנליסט גמל מניות
אנליסט גמל שקלי
אנליסט גמל מט"ח
אנליסט גמל מניות חו"ל
אנליסט גמל כללי חו"ל
מנורה מבטחים תגמולים
פסגות גמל אג"ח
פסגות גדיש מדדית
פועלי בניין-פיצויים
הראל דקל
מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי קצר
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי
מגדל לתגמולים ולפיצויים צמוד מדד
מגדל לתגמולים ולפיצויים חו"ל
מגדל לתגמולים ולפיצויים מנייתי
הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות)
פסגות מרפא
מיטב גמל כללי
מיטב תגמולים – כללי
מיטב תגמולים – מדדי
מיטב תגמולים – שקלי
מיטב תגמולים – מניות
**פיצויים עיריית ת"א – צבר
כלל לדמי מחלה
מיטב בטחון
מיטב תגמולים – טווח קצר
איילון גמל מצוק
הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול כללי
הפניקס תגמולים ופיצויים-כללי
הפניקס תגמולים ופיצויים-מנייתי
**אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית
מגדל פלטינום לתגמולים כללי
פסגות גדיש מדדים כללי
הדס ארזים מחלה
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים שקלי לטווח קצר
תמיר פישמן גמל מניות בישראל ובחו"ל
תמיר פישמן גמל אג"ח
תמיר פישמן גמל כללי
ילין לפידות גמל כללי
ילין לפידות קופת גמל מסלול מנייתי
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח
אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות
אקסלנס גמל שקלי
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מניות
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מט"ח
איילון תגמולים ואישית לפיצויים אג"ח
איילון גמל כללי ב'
איילון תגמולים ואישית לפיצויים טווח קצר
אינפיניטי גמל סל אג"ח
אינפיניטי גמל סל מניות
אלטשולר שחם גמל כללי
אקסלנס גמל מניות
מיטב תגמולים – אג"ח
כלל גמל מניות
כלל גמל מדד
כלל גמל שקלי טווח קצר
כלל גמל כללי
כלל גמל איתן
איילון מקפת תגמולים – ללא מניות
מנורה גמל כללי
מנורה מבטחים תגמולים עד 10% מניות
מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כללי
מקפת דמי מחלה
ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב'
תמיר פישמן גמל אג"ח מדינה
אקסלנס גמל עד 50% מניות
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים אג"ח ללא מניות
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח ועוד
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים כללי
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות
אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה
פסגות קמה
**גל מסלול מניות
הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול אג"ח
הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול מנייתי
מיטב גמל אג"ח (ללא מניות)
מיטב גמל אג"ח 85
מיטב גמל מניות
מיטב גמל חכם מסלול עד 40
מיטב גמל חכם מסלול בין 40 ל-50
מיטב גמל חכם מסלול בין 50 ל-60
מיטב גמל חכם מסלול 60 פלוס
מיטב גמל חכם אג"ח ב
מנורה גמל מנייתי
איפקס סלע תגמולים
איפקס עוז תגמולים
אלטשולר שחם גמל קלאסי
אלטשולר שחם גמל גולד
**מור כללי
**מור כללי ב'
**מור מנייתי
**תגמולים פלוס זהב
**תגמולים פלוס כללי
**תגמולים פלוס מנייתי
הדס ארזים לפרישה 2020
הדס ארזים לפרישה 2025
הדס ארזים לפרישה 2030
הדס ארזים לפרישה 2035
פסגות גדיש מניות
פסגות גדיש עד 10% מניות
פסגות גדיש אג"ח
פסגות גדיש כספית
הראל עצמה שקלי קצר
הראל עצמה ללא מניות
**ארם זהב- עד 10% מניות
מנורה מבטחים תגמולים טווח קצר
מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשלתי
הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול ללא מניות
הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול שקלי טווח קצר
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח מדינה
מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות
הראל עצמה שקלי
אלטשולר שחם גמל מנייתי
אלטשולר שחם גמל אג"ח
**האוניברסיטה העברית מסלול עד 10% מניות
ד"ש גמל אג"ח ממשלתי
אלטשולר שחם גמל כספית
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי
להיט שקלי
להיט אג"ח ממשלתי
**עיריית ת"א תגמולים אופק עד 10% מניות
אנליסט גמל ממשלתי
**קופת גמל הנדסאים מסלול אג"ח
הדס ארזים לפרישה כספית
פסגות גמל כספית
פסגות גמל אג"ח מדינה
פסגות גדיש אג"ח מדינה
**קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות
**שדות מסלול ללא מניות
**קופת גמל עו"ס מסלול ללא מניות
**עוצ"מ מסלול אג"ח ממשלתי
**תעשיה אוירית מסלול אג"ח ממשלתי
**קופת גמל מחר מסלול אג"ח
**קופת גמל מחר מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח מדינת ישראל
**גל מסלול אג"ח ללא מניות
**רשף – אג"ח
**קו הבריאות – ללא מניות
**הגומל מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות
**אל על – אג"ח
**שחק מניות
**הילה – כללי
**כלנית
הפניקס תגמולים ופיצויים- שיטת הפניקס
הראל עצמה אג"ח
מיטב גמל בניהול אישי
הדס ארזים תגמולים בניהול אישי
אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד תל בונד 20
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה
תג שיטת הפניקס סל עוקב מדד דאו ג'ונס יור 50
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד s&p 500
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד msci שווקים מתעורר
פסגות גמל בניהול אישי
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות בארץ
תמיר פישמן גמל מניות חו"ל
**קופת גמל מחר מסלול צעיר עד גיל 45
הראל גילעד גמל כהלכה
**תעשיה אוירית מסלול מניות
**אל על – מניות
כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)
אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל
אקסלנס תגמולים בניהול אישי
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות בחו"ל
אלטשולר שחם גמל אג"ח צמוד מדד
פסגות גדיש כשר
איפקס תגמולים אג"ח ממשלתי
איפקס תגמולים מניות
הפניקס גמל בניהול אישי
הדס ארזים אג"ח
דש תגמולים אג"ח כללי
דש תגמולים מניות
דש גמל אג"ח כללי
דש גמל מניות
כלל תמר אג"ח
שריעה
דש גמל שקלי קצר
דש גמל חו"ל
דש תגמולים שקלי קצר
דש תגמולים חו"ל
**קופת גמל למשרתי הקבע בצה"ל
**אוניברסיטת ת"א – מסלול שקלי
מנורה מבטחים גמל בניהול אישי
אקסלנס גמל זהב חו"ל
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות
אקסלנס גמל חו"ל
אי.בי.אי גמל בניהול אישי
אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 25
תגמולים שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב תל בונד שקלי
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד Barclays capital
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד J.P.Morgan
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש
**הילה – אג"ח
**גמל דיסקונט מניות
**גמל דיסקונט אג"ח
**גמל דיסקונט אג"ח ממשלתי
איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי
איילון מקפת תגמולים – אג"ח
איילון תגמולים ואישית לפיצויים כהלכה
אקסלנס גמל זהב אג"ח צמוד מדד
תגמולים שיטת הפניקס אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5 ש
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח מחקה מדד ת"א 25
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד תל בונד 20
אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5
אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+
אי.בי.אי תגמולים מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים
אי.בי.אי תג' מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים
אי.בי.אי תגמולים מסלול מורכב 10% מניות כללי פסיבי
אי.בי.אי תגמולים מסלול מורכב 25% מניות כללי פסיבי
יונט קופת גמל בניהול אישי
מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי עד 10% מניות
הראל גילעד גמל אג"ח
אנליסט גמל כללי עד 10% מניות