ריבית משפטית לריבית פיגורים- השינויים הגדולים בחישוב 2021

ריבית משפטית לריבית פיגורים- השינויים הגדולים בחישוב 2023

נפל דבר בישראל! כעת יש להמתין לראות האם באמת תהיה בשורה לחייבים בקנסות פיגורים וריבית, של קנסות וחובות לפי מערכת המשפט הישראלית. ריבית משפטית לריבית פיגורים. 

ריבית משפטית לריבית פיגורים

ריבית משפטית לריבית פיגורים

מה השתנה בחישוב ריבית משפטית מהפן של המתמטיקה הפיננסית 

צוות משותף בראשות החשב הכללי ובו נציגי ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי) ממליץ על שינוי משמעותי בריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

עד היום פעל מנגנון החישוב של ריביות משפטיות לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א- 1961. החוק אמנם מסדיר את מנגנוני הריבית וההצמדה שיחולו על סכומים שנפסקו בפסקי דין של בתי המשפט. אולם הוא אינו מתאים לשוק ההון הישראלי, לסביבה המיקרו כלכלית של הבנקאות והפיננסים בישראל. 

מודעות גוגל 

חוק ישן ריביות מיותרות- למה משנים את חוקי הריביות המשפטיות 

מנגנוני חישוב הריביות הקיימים בחוק כיום אינם עומדים בתכליות החוק ואינם תואמים את תנאי השוק אשר השתנו רבות ממועד עדכונם האחרון לפני 18 שנים. כך לדוגמה, ריבית הפיגורים הקבועה בחוק הינה מוחלטת ונקבעה ללא תלות בשיעור ריבית הבסיס שפחתה במהלך תקופה זו באופן משמעותי. צפויים שינויים נגזרים גם למי שמבצע  חישוב ריבית והצמדה משפטית חינם

רשימת ההמלצות לשינוי החוק- האם החייבים ירוויחו ובעלי החוב יפסידו?  

עיקר השינויים המוצעים בחוק יש/נו למעשה את ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה. 

עוד באתר הבנקאות בירור יתרה תו הזהב 

המלצות הצוות כוללות מנגנון שבסופו של דבר יביא להפחתת חובות שנוצרו בעקבות פסיקת בתי המשפט

  1. יצירת מתווה ריביות אפקטיבי ומאוזן אשר יעודד את הציבור לשלם חובות לצד שמירה על שיעורי ריביות המותאמים לתכליות החוק.
  2. הצוות ראה חשיבות רבה בשמירה על מנגנון פשוט ויעיל שימשיך לשמש את הציבור במסגרת התקשרויות פרטיות. מעד זה יביא לשינוי באופן החישובים באמצעות מחשבון ריבית והצמדה משפטית חינם
  3. הפחתת דמי הפיגורים וביטול מנגנון ריבית דריבית כך שדמי הפיגורים ייקבעו באופן יחסי לריבית הבסיס.
  4. שינוי זה יוביל לצמצום תפיחת החובות באופן לא פרופורציונלי ביחס לקרן והריבית. כמו כן, ישונה המנגנון לחישוב ריבית הבסיס.
  5. המנגנון החדש יאפשר לנושים לקבל פיצוי המבטא את הנזק שנגרם להם בשל העיכוב בקבלת תשלומים והפרדה בין מנגנון הריבית, שתכליתה פיצוי הנושה, לבין דמי הפיגורים שתכליתם תמרוץ החייב לשלם.

ההמלצות המפורטות בדו"ח הביניים להערות הציבור. בראש הצוות לבחינת מנגנוני הריבית בחוק פסיקת ריבית והצמדה, עמד סגן החשב הכללי, מר גיל כהן, והשתתפו בו נציגי משרד האוצר, משרד המשפטים – ייעוץ וחקיקה, רשות האכיפה והגביה, הסיוע המשפטי ובנק ישראל.