אין שינוי בריבית בנק ישראל גם החודש

אין שינוי בריבית בנק ישראל גם החודש

כאשר ריבית בנק ישראל עומדת על 0.1% לשנה וריבית פריים על 1.6% החלטת בנק ישראל שלא להוריד אותה התקבלה ללא הרמת גבה. אין שינוי בריבית בנק ישראל גם החודש ומחנק האשראי במשק נותר בעינו

ריבית בנק ישראל ירדה פסח 2020 אתר בנק ישראל 

ריבית בנק ישראל ירדה פסח 2020 אתר בנק ישראל

המשבר הכלכלי של 2020 

לפי נתוני בנק ישראל המשבר הנוכחי כיווץ את הפעילות הכלכלית במשק וכפועל יוצא ממנו נרשם זינוק חד במספר דורשי העבודה והמובטלים .

ריבית בנק ישראל  = 0.1% 

ריבית פריים = 1.6% 

אינפלציה שלילית  12 חודשים אחרונים = 0.6%-

 חטיבת המחקר של בנק ישראל מעריכה, בהנחה שלא יהיה גל תחלואה נוסף והחמרה מחודשת של המגבלות, שלאחר התכווצות משמעותית ב-2020 תהיה צמיחה מהירה בתוצר ב-2021, אך שיעור האבטלה בתום 2021 יהיה גבוה מזה שהיה ערב המשבר. כמה מובטלים יהיו לנו בעוד שנה ?  אף אחד לא מוכן לזרוק מספר. כלכלה בתנאי וודאות היא שם המשחק. 

האינפלציה יורדת הריבית אפסית 

מי שחשב שתקופת המשבר תלווה באינפלציה התבדה. להפך – ישנה ירידה בסביבת האינפלציה, בפרט על רקע הירידה במחירי הדלקים בעולם : באפריל נרשמה אינפלציה שנתית בשיעור שלילי של 0.6%. הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים מצויות מתחת ליעד, בעוד הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים מצויות בתוך היעד. בשלב זה לא מסתמנת השפעה אינפלציונית של הפגיעה​

לאור עוצמת הפגיעה של המשבר בפעילות הכלכלית, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל פועלת באמצעות מגוון כלים כדי להעמיק את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית ולהבטיח את המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים.

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הודיעה שלאור המצב היא תרחיב את השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ותפעיל כלים נוספים, ככל שתעריך שהמשבר מתארך והדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, ולמתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר.

מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות בנקאיות 

בנק ישראל והבנקים גבשו חבילת הטבות למחזירי הלוואות בנקאיות ומשכנתאות במטרה להקל על החזרי הלוואות לנוכח הירידה בהכנסות החלת וגל הפיטורים הצפוי במשק . הקפאת החזרי משכנתא והלוואות תקנות מעודכנות של בנק ישראל תקף לגבי הבנקים בישראל .