אם אפשר להפקיד צ'ק שחזר מה עושים

אם אפשר להפקיד צ'ק שחזר מה עושים

כתבה מיוחדת של אתר הבנקאות הישראלי בנושא צקים חוזרים על רקע המשבר הכלכלי במדינת ישראל. כעת עם כניסתו של המשבר הכלכלי צפויים יותר צקים לחזור במשק גם של חברות וגם של פרטיים. אם אפשר להפקיד צ'ק שחזר מה עושים מול הבנק 

אם אפשר להפקיד צ'ק שחזר מה עושים כל הבנקים

אם אפשר להפקיד צ'ק שחזר מה עושים כל הבנקים

למה צ'ק לא עובר שיקים ללא כיסוי

לא משנה אן מדובר בצ'קים חוזרים של חברה בע"מ או צ'ק פרטי שחוזר בשל אכ"מ. לרוב ישנן 3 סיבות עיקריות לצקים חוזרים. 

 1. כשל טכני או צק לא בתוקף 
 2. ביטול יזום של הצק על ידי מי שנתן לכם אותו 
 3. אין בחשבון מספיק כסף עבור כיסוי הסכום שעל הצק 

מה עושים עם צקים חוזרים איך נמנעים 

 1. עוברים לקבל כספים באמצעות paypal  או באמצעות אפליקציית תשלומים של BIT או פפר ודומיהם 
 2. מבקשים העברת כספים מיידת עבור שירות או סחורה שאתם מספקים במזומן 
 3. מבקשים מקדמה במזומן על שירוותים או סחורות שאתם מוכרים  
 4. בדיקת צקים מוגבל באתר בנק ישראל ברשימה המעודכנת של צ'קים חוזרים חשבון מוגבל

צ'קים חוזרים ללא כיסוי האם אפשר להפקיד צ'ק שחזר

לפי הנחיות בנק ישראל מי שיש לו שיק שחזר זה מצב לא נעים ומדובר באובדן כסף לעסק , לפעמצים אחרי שכבר שלמנו עליו מקדמות מס הכנסה מקדמות מעמ וביטוח לאומי . אם  מהסיבה "אין כיסוי מספיק", רשאי לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר (שיק), ו/או להגיש תביעה אזרחית נגד המושך.
אילו פרטי זיהוי יימסרו לאוחז בשיק שלא נפרע?
על הבנק שעליו נמשכו השיקים למסור לאוחז בשיק שלא נפרע, מכל סיבה שהיא, את הפרטים הבאים:
השם, מספר הזהות והמען הרשום של בעל החשבון. (1)
השם, מספר הזהות והמען הרשום של מיופה כוח או מורשה חתימה שחתמו בפועל על השיק, אם הבנק סבור כי הוא יכול לזהות את החותם.

סנקציות על חשבון צקים חוזרים מערכות אשראי 

 1. סנקציות וגביית חובות – פתיחת הליך גבייה באמצעות רשות האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל)
 2. פגיעה ביכולת לקבל אשראי ובדירוג האשראי 
 3. פגיעה בדירוג הלקוח בבנק בו הוא מנהל חשבון 
 4. ירידה באמון שותפים לעסקים וצדדים שלישיים – ככלל, ביטול שיקים יוצר משבר אמון בקרב שותפים לעסקים ובקרב צדדים שלישיים עמם אנו בקשר.