בנק ישראל טלפון שירות לציבור פרטי קשר

בנק ישראל טלפון שירות לציבור פרטי קשר

בנק ישראל מעניק שירות לציבור בנושאי בנקאות ויחסי בנק לקוח לצד הנגשת מידע בנושאי בנקאות ומחקרים. כל המידע על בנק ישראל טלפון שירות לציבור פרטי קשר בכתבה זו 

בנק ישראל אתר

בנק ישראל אתר

בנק ישראל שירות לציבור טלפון 

השירות של בנק ישראל לצרכני הבנקאות בישראל מתבצע באמצעות אתר בנק ישראל ובאמצעות שירות טלפוני שבו ניתן לקבל מידע בסיסי. 

בנק ישראל שהוא גוף ציבורי בלתי תלוי , פועל ממרכז בנק ישראל בירושלים ומסניף בנק ישראל בתל אביב. 

בין יתר תפקידי בנק ישראל הוא קביעת ריבית פריים  ויישום מדיניות פיקוח על הבנקים בישראל. 

בנק ישראל תל אביב טלפונים שירות לציבור 

 

בנק ישראל המפקח על הבנקים

תפקיד המפקח על הבנקים מתמקד ב 3 תחומים עיקריים 

  • פיקוח על יציבות בנקאית 
  • שמירה על ניהול תקין של הבנקים בישראל 
  • שמירת יחסי בנק לקוח 

באתר בנק ישראל ניתן להגיש תלונות על בנקים ולבצע פניות למפקח על הבנקים בעמוד זה

היחידה לפניות הציבור בנק ישראל טלפון טלפון: 02-6552680

בנק ישראל ירושלים טלפון 

יש לחייג 02-6552211​ מכאן ניתן להתחיל שיחה בנושא בנק ישראל טלפון לבירורים. 

בנק ישראל הפיקוח על הבנקים טלפון

היחידה לפניות הציבור, הפיקוח על הבנקים​ טלפון: 02-6552680

בנק ישראל סניף ירושלים

הכתובת: רחוב קרית המדע 3 (בנייןD קומה 12), הר חוצבים, ירושלים​​​ , טלפון: 02-6552211​ , ​ פקס: 02-6528805​

בנק ישראל חשבונות מוגבלים טלפון

המדור לטיפול בחשבונות מוגבלים בבנק ישראל טלפון 023731000 , טלפון: 2783*

בירור זכאות לפדיון מלווה שלום חובה שלום הגליל ובונדס 

​בשנים 1961 – 1982 נגבו מאזרחי המדינה מלוות חובה ומלוות מרצון. אם שילמתם מלוות – או אם הנכם נמנים עם יורשיהם או מנהלי עיזבונותיהם של אנשים ששילמו מלוות – תוכלו לברר עליהם פרטים דרך מערכת המידע באתר הבנק. בנוסף ישנה רשימה של כ10,000 עצמאים ותאגידים הזכאים להחזר מלווה מהמדינה אך טרם פדו את הכספים המגיעים להם על פי חוק. מכיוון שהכספים כבר אינם נושאים הצמדה וריבית מזה מספר שנים חשוב לבצע את הבירור והפדיון מוקדם ככל שניתן על מנת למנוע שחיקת הכספים. 

הפיקוח על הבנקים תחום יחסי בנק לקוח

החלטות המפקח על הבנקים בנושאי עמלות קנס כספי לבנק לאומי 2021

בעקבות בירור של תלונת ציבור שהתקבלה בפיקוח על הבנקים בשנת 2019 ועסקה בהסדרת חוב של לקוחה לבנק, עלה כי במסגרת הליכי הגבייה גבה הבנק סך של 147 ש"ח בגין מכתב שמהותו מכתב התראה. גבייה כאמור הנה בניגוד לצו שקבע הנגיד  במסגרתו הורה כי סכום עמלה המירבי שהבנקים רשאים לגבות בעד שירות מכתב התראה יהיה עד 5 ₪ להודעה או להתראה.

 לאור האמור, הפיקוח על הבנקים מצא, כי הבנק פעל בניגוד לצו הבנקאות והטיל על הבנק עיצום כספי לפי סעיף 11א(ג)(5) לחוק הבנקאות בסך של 975,000 ₪. סכום זה הינו לאחר הפחתה של 35% לאור העובדה כי הבנק הפסיק את ההפרה עוד בשנת 2016 ובטרם פניית הפיקוח על הבנקים אליו באותו העניין, וזאת בהתאם לסעיף 1(2)(א) לכללי ההפחתה.