דוח העמלות של בנק ישראל : בנק ירושלים הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים

עמלות הבנקים לחצי הראשון של 2014 :  בנק ירושלים הכי זול מרכנתיל וערבי ישראלי הם היקרים ביותר

דוח העמלות של בנק ישראל כל הזכויות על התמונה שמורות לאתר bankim.info

דוח העמלות של בנק ישראל כל הזכויות על התמונה שמורות לאתר bankim.info

היום (06/01) חשף המפקח על הבנקים את דירוג הבנקים לפי העמלות שהם גובים מהלקוחות . במסגרת הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית הראשונה של שנת 2014. העלות הממוצעת לחשבון ממוצע ירדה ב 0.8 שקל לחודש. החדשות הרעות :  עלות החזקת כרטיס אשראי התייקרה

 איתור חשבון מוגבל  | איתור חשבון רדום | החזרי מס הכנסה | מספרי הבנקים בישראל |  מדריך לאתר הבורסה | השוואת הלוואות | הלוואות ללא ריבית

 • במחצית הראשונה של שנת 2014, העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשקי בית במערכת הבנקאית (למעט יובנק), על פי פרופיל פעילות אחיד. פרופיל פעילות אחיד חודשי  לחשבון משק בית פעיל, מבוסס על 10 פעולות בערוץ ישיר ו-0.7 פעולות על ידי פקיד בבנק, ללא השלמה לעמלה מינימאלית, הסתכמה בכ- 13.0 ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 13.8 ש"ח בשנת 2013.
 • השוואה על-פי פרופיל הפעילות האחיד בחשבון עובר ושב (פעולות על ידי פקיד ופעולות בערוץ ישיר) מעלה כי קיימת שונות גבוהה בין הבנקים:
 •  הבנק הזול ביותר – בנק ירושלים הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים (עלות חודשית של כ- 0.6 ש"ח),
 • הבנקים היקרים ביותר – מרכנתיל וערבי ישראלי הם היקרים ביותר (עלות חודשית של כ- 19.9 ש"ח וכ- 16.8 ש"ח, בהתאמה).
 • החמישייה הפותחת – מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים הוא הזול ביותר (עלות חודשית של כ- 12.1 ש"ח), ולעומתו הבנק הבינלאומי הוא היקר ביותר (עלות חודשית של כ- 16.2 ש"ח).
 • במחצית הראשונה של שנת 2014 – ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית ( הוצאה חודשית ממוצעת בגין שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית מחושבת כסך ההכנסות מפעולות על ידי פקיד, פעולות בערוץ ישיר, שירות המסלולים, השלמה לעמלה מינימלית והקצאת אשראי ביחס למספר חשבונות עו"ש.) במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ- 12.5 ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 13.5 ש"ח בשנת 2013.
 • איך שלמנו פחות   – הירידה בהוצאה החודשית הממוצעת בפועל מקורה, בין היתר, בהפחתת עמלת המינימום בניהול חשבון, מסכום מצטבר של שתי פעולות פקיד לסכום עמלת פקיד אחת בלבד, אשר נכנסה לתוקף בתאריך 1.4.2014.

בהשוואה בין הבנקים:

 •  בכלל המערכת הבנקאית, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון בבנק ירושלים היא הזולה ביותר (כ- 0.8 ש"ח) ובבנק פאג"י היא היקרה ביותר (כ- 23.9 ש"ח).
 •  מבין חמשת הבנקים הגדולים, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון הזולה ביותר נמצאה בבנק דיסקונט (כ- 11.9 ש"ח), והיקרה ביותר – בבנק הבינלאומי (כ- 15.5 ש"ח).

עלות החזקת כרטיס אשראי התייקרה :
במחצית הראשונה של שנת 2014, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של החזקת כרטיס אשראי , החזקת כרטיס אשראי מחושבת על פי הכנסה מדמי כרטיס מסוג מקומי, בינלאומי וזהב, ביחס למספר הכרטיסים.  (מסוג – מקומי, בינלאומי וזהב) במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ- 7.4 ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 7.0 ש"ח בשנת 2013.