בנק ישראל מסתער על שוק המט"ח

בנק ישראל הודיע השבוע כי ירכוש במהלך 2015 מטבע חוץ בהיקף של 3 מיליארד דולר לפחות בשוק המקומי.  באמצעות רכישות אלו מקוויים בבנק ישראל יוחלש השקל מול הדולר ותאוזן השפעת הגז הטבעי על שערי החליפין של השקל המתחזק מול המטבעות האחרים. 

  • התחזקות השקל פוגעת קשות בתעשייה וביצואנים שמקבלים את התמורה במטבע חוץ שערכו יורד בשל עליית שער השקל מול הדולר ( פחות שקלים עבור יותר דולרים ).  
  • מדוע השקל מתחזק  ?  השקל מתחזק מכיוון שישראל מייצאת גז טבעי ולכן המטבע שלה שווה יותר.