תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2013

השבוע פרסם בנק ישראל דוח תקופתי בנושא תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2013  להלן עיקרי הדוח וההתפחויות העיקריות ברבעון השלישי של שנת 2013

  • נרשמה עלייה ריאלית בשווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור של כ-1.9% (54 מיליארדי ₪) והוא עמד בסוף ספטמבר על כ- 2.8 טריליוני שקלים.
  • הגידול בשווי תיק הנכסים ברביע השלישי נבע בעיקר מעלייה בשווי תיק המניות בארץ ובחו"ל
  • הציבור מנהל יותר כספים באמצעות קרנות נאמנות ובעיקר בקרנות הכספיות ובקרנות המתמחות באג"ח חברות צמודות מדד

נתונים ולוחות נוספים בנושא תיק הנכסים של הציבור נמצאים באתר בנק ישראל בקישור הבא – לחץ כאן לסקירה מלאה תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2013