מערכת הבנקאות בישראל, סקירה חצי שנתית 2013

 

בדיקת פוליסות ביטוח

בדיקת פוליסות ביטוח

בנק ישראל פרסם זה מכבר סקירה חצי שנתית של מערכת הבנקאות בישראל. כמו במרבית הסקירות של בנק ישראל אין התייחסות למימוש החלטות קודמות ודרך אכיפת הרגולציה בבנקים אלא בעיקר נתונים כלכליים העוסקים ביציבות הבנקים. יחסי בנק לקוח , כמו תמיד בבנק ישראל נמצאים בסדר עדיפות אחרון.  להלן תמצית הסקירה : 

  • במחצית הראשונה של 2013 שמרה המערכת הבנקאית על חוסנה ועל יציבות
  • סביבת הריבית המשיכה להיות נמוכה כמקובל בעולם
  • הרווח הנקי של חמש הקבוצות הבנקאיות הסתכם בכ-3.6 מיליארד ש"ח והוא משקף תשואה להון של 9.3% בדומה לממוצע הרב של נתי של אחוז הרווח הבנקאי 
  • מרבית הבנקים לא חלקו דיבידנדים לבעלי המניות
  • הבנקים הקטינו את האשראי העסקי 
  • אין בדוח התייחסות להתקדמות בנושא טיפול בחשבונות רדומים 
  • בהמשך למגמה של השנים האחרונות הבנקים הגדולים מחזיקים בעודף נכסים על התחייבויות במגזר צמוד המדד, ובשל כך הן הם חשופים להפסדים כתוצאה מירידת מחירים בלתי צפויה
  • לסקירה חצי שנתית בקובץ PDF 

כתבות נוספות בנושאים בנקאיים :