אתר הבורסה הישראלית דיווחים לייב

אתר הבורסה הישראלית דיווחים בשידור חי 

אתר הבורסה מספק שפע של מידע לסוחרים במניות לצד דיווחים שוטפים מהחברות הנסחרות. המידע יכול להיות שווה הרבה מאד מבחינת ידע על המסחר במניות ובעיקר מוסיף להתמצאות ועדכונים בשוק ההון . אתר הבורסה הישראלית דיווחים לייב.

אתר הבורסה הישראלית דיווחים בשידור חי 

אתר הבורסה הישראלית דיווחים בשידור חי

מדריך אובייקטיבי להתמצאות באתר הבורסה 

אתר הבורסה בישראל מרכז את נתוני המסחר של החברות הנסחרות בבורסה בישראל , את הדיווחים הנדרשים מהחברות הנסחרות בבורסה וכן אוסף נתוני מספר המשמשים למחקר ואנליזה. לאתר הבורסה בתל אביב לחץ כאן

 

אתר הבורסה בישראל מכיל בנוסף לנתוני המסחר אוסף נתונים למשקיעים ומידע רב ערך בנושאים כגון מורים פיננסים  , מסחר וסליקת כספים , חדשות ואירועים פיננסיים הקשורים למסחר בבורסה , נתונים הקושרים לסטטיסטיקה של המסחר בבורסה , פרסומים והנחיות של הבורסה .

הלוואות בערבות מדינה הגשת בקשה באתר החשב הכללי חרבות ברזל הקלות

הלוואות בערבות מדינה הגשת בקשה באתר החשב הכללי חרבות ברזל הקלות

נתוני מסחר מניות לפי חתכים דיווחי חברות דוחות כספיים ומדדים 

בדומה לאתרים מוסדיים אחרים גם אתר הבורסה פתוח לקבל מידע חינם על חברות. אחד החלקים החשובים לצד דיווחים מהמסחר הרציף של המניות וכן מידע בזמן אמת על מדדים שונים בהן נסחרות מניות ומהוות בסיס לתעודות סל וקרנות נאמנות. לצד מדדים והסבר כיצד מחושב מדד תוכלו למצוא הסברים ומידע חשוב על החברות ציבוריות 

 • מידע אודות מניות הנסחרות באתר הבורסה
 • מידע אודות ניירות המירים הנסחרות באתר הבורסה
 • מידע על אגרות חוב הנסחרות באתר הבורסה
 • מידע אודות מלווה קצר מועד , מקמ , הנסחרות באתר הבורסה
 • מידע אודות מדדים המייצגים את המסחר בבורסה
 • תעודות סל הנסחרות באתר הבורסה
 • שוק הנגזרים ( ניירות ערך המיועדים להגנה על התיק )
 • מידע על קרנות נאמנות הנסחרות באתר הבורסה

סקירה השנתית באתר הבורסה מכיל מידע רב , חופשי וללא תשלום בנושאים כגון :

 • סקירה שנתית של המספר בבורסה
 • הצגת הבורסה למשקיעים מתחילים  ( פרק קריאה מומלץ לסטודנטים לכלכלה )
 • מילון מונחי הבורסה 
 • דוחות שנתיים של בנקים דוחות רבעוניים ודיווחים שוטפים של הבנקים בישראל
 • פרסומים וחוברות שונות הקשורות למסחר בבורסה
 • ושירותי מידע הקשורים למסחר בבורסה ולאתר הבורסה
האזהרה שפרסמה רשות ניירות ערך בשל העלאת הריבית מה אפשר ללמוד על מגמות המסחר?

רשות ניירות ערך מפרסמת היום (31.07.2023) עמדת סגל חשבונאית הכוללת הבהרות ביחס למדידת הפסדי אשראי וגילויים שניתנים על ידי חברות אשראי חוץ בנקאי. בעמדה מתייחס סגל הרשות לכך שבעת הזו של עליית ריבית, בלתי סביר להשתמש בניסיון העבר ביחס להפסדי אשראי מבלי לבצע התאמות משמעותיות לתנאים הכלכליים השוררים כיום.

איכות תיק האשראי של החברות הינו פרמטר מכריע ביכולת לנתח אותן מידי רבעון בהיבטים של צמיחה, נזילות, חשיפה לסיכון אשראי וכיוצא בזה. הרשות מדגישה כי עמדת הסגל אינה עוסקת בהוראות חדשות, אלא בהבהרות חשובות לאור קצב עליית הריבית בשנה החולפת, וכן בעקבות ליקויים שנמצאו במספר מקרים בעת האחרונה, בפרט ביחס לנושא של גלגול חובות.

הריבית עולה והסיכון מזנק מה יעשו החברות הנסחרות בבורסה? 

השינוי בסביבת הריבית וקצב השינוי המהיר המקשה על הסתגלות הדרגתית אליו, מביא חלק מהלווים המסתמכים על אשראי למימון פעילותם, ובפרט לווים אשר פעילותם אינה מייצרת מקורות מספקים לשירות החוב המממן את פעילותם, לקצה גבול יכולתם הפיננסית. תנאים אלה עלולים להביא למצב שלווים כאמור יתקשו לעמוד בפירעון הלוואות שלקחו, בין היתר מחברות אשראי חוץ בנקאי אשר נסחרות בבורסה.

ניסיון הסגל מלמד כי חברות אשראי נוהגות לבסס את מדידת הפסדי האשראי על ניסיון העבר שלהן מהשנים האחרונות בהן שררה רמת ריבית נמוכה ואף אפסית כמפורט לעיל. לדעת הסגל בעת הזאת יהיה זה בלתי סביר להשתמש בניסיון הפסדי האשראי מבלי לבצע התאמות משמעותיות לתנאים הכלכליים השוררים כיום. התאמות כאמור צפויות להוביל לעליה משמעותית בגובה ההפרשה להפסדי אשראי. כמו כן, הסגל מבהיר כי ביצוע פריסת חוב או גלגול שיק ביחס לחוב מסוים מהווה אינדיקציה לעלייה בסיכון האשראי של החייב אשר נדרשת לקבל ביטוי בשיעור ההפרשה להפסדי אשראי בגינו.

 

אתר הבנקאות הישראלי מידע בזמן אמת יחסי בנק לקוח אפליקציות בנקאיות מסחר בורסאי ניתוח דוחות של חברות לאור המשבר הכלכלי של 2023 באילו מניות כדאי להשקיע אגרות חוב תשלומי ריבית ומעקב אחר ריבית פריים בנק ישראל