קטגוריה: מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן 2020 טבלאות מעודכנות

מדד המחירים לצרכן גרף מעודכן הלמס

מדד המחירים לצרכן 2020 טבלאות מעודכנות מדד המחירים לצרכן אותו מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נקרא גם האינפלציה. זהו אחד המדדים החשובים במשק לצד ריבית בנק ישראל וריבית פריים המשמשת לחישוב מרבית המשכנתאות בישראל. אתר הבנקאות של ישראל – עדכונים חשובים מדד המחירים לצרכן 2020 טבלאות מעודכנות מחשבון אינפלציה מחפשים חישוב או מדד – כתבו לנו ! […]