קטגוריה: אישור ניהול ספרים 2019

אישור ניהול ספרים 2019 מס הכנסה

אישור ניהול ספרים 2019 מס הכנסה מדי שנה לפני תשלום לספק יש להפיק אישור ניהול ספרים 2019 מס הכנסה ואישור ניכוי מס במקור על מנת לוודא תשלום לספק לפי חוק.  אישור ניהול ספרים 2019 אישורים לצורך ניכוי מס  שני האישורים מופקים ישירות מאתר רשות המיסים בחינם . חובה על המשלם להפיק את אישורים לצורך ניכוי מס 2019 […]