מתווה בנק ישראל 2024 סיוע כלכלי חרבות ברזל

מתווה בנק ישראל 2024 סיוע כלכלי חרבות ברזל דחיית משכנתאות הלוואות פטור מריבית 

כיצד מסייע הבנק המרכזי של ישראל ללקוחות הפרטיים והעסקים כחלק מחבילת הטבות חרבות ברזל?. לקראת השנה האזרחית החדשה הכירו את הרחבת הסיוע המקיף שאומץ על ידי הבנקים בהתמודדות עם השלכות המלחמה. מה בכתבה?. מתווה בנק ישראל 2024 סיוע כלכלי חרבות ברזל. הכתבה הנה בגדר סקירה ואינה חייבת את הבנקים או מהווה המלצה. בכל נושא כלכלי כבד משקל רצוי להתייעץ עם בנקאי מומחה או יועץ כלכלי בעל רישיון בר תוקף ממדינת ישראל. 

בכתבה זו נתמקד בדחיית החזרי הלוואות לקבוצות הזכאות. 

מצוקה כלכלית? מתווה בנק ישראל 2024 סיוע כלכלי חרבות ברזל

עד כמה חשוב הסיוע שמוביל בנק ישראל יעידו המספרים הבאים – מאז תחילת הקלות חרבות ברזל ועד לסוף חודש נובמבר 2023 נדחו כ-278 אלף הלוואות במערכת הבנקאית, מרביתן משכנתאות ואשראי צרכני. סך התשלומים שנדחו עומד על כ-4.8 מיליארד ש"ח, מרביתם במגזר העסקי.

מה ההבדל בין קבוצות הזכאים?. מעגל ראשון ומעגל שני הכירו את הגדרת הזכאות להטבות הבנקים 2024

המעגל הראשון – אוכלוסייה שמתגוררת או בעלת עסק שנמצא בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה; אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררים באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל, אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8; אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים.

המעגל השני – יתר הלקוחות.

עוד באתר תיאום מס 2024 המערכת לאישורים מעודכנים

דחיית משכנתאות והלוואות לשנת 2024 מה אפשר לעשות?. 

הארכת תוקף המתווה הקיים בשלושה חודשים נוספים, החל מתאריך 1.1.24, לשתי קבוצות האוכלוסייה – מעגל ראשון ומעגל שני.
בהתייחס לדחיית תשלומי הלוואות מהבנקים בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי) . גם כאן יש אבחנה בין 2 סוגי לקוחות. 
לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים מכוח המתווה, יהיה זכאי לדחיית תשלומים לתקופה של 3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה.
השני, לקוח שכבר ביצע דחיית תשלומים בפועל לתקופה של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחיית תשלומים של 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל תקופת הדחייה המקסימלית תהיה 6 חודשים במצטבר.
יתר הטבות המתווה ימשיכו לחול אוטומטית למשך 3 חודשים נוספים, בדומה לתנאי המתווה המקוריים אשר מפורסמים באתר האינטרנט של בנק ישראל.

דחיית משכנתא 2024 מתווה בנק ישראל

דחיית משכנתא 2024 מתווה בנק ישראל

פטור מריבית חובה לקבוצת המעגל הראשון לשנת 2024 

בהתייחס לאוכלוסיית המעגל הראשון – מתן פטור מחיוב בריבית על יתרת חובה עד לסכום של 30,000 ש"ח, לחשבונות של עסקים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ש"ח:
עסקים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ש"ח אשר משתייכים לכל הקבוצות במעגל הראשון ואשר ערב פרסום ההודעה לציבור אודות הרחבת המתווה היו ביתרת חובה, יהיו פטורים מתשלום ריבית על יתרת החובה בחשבון העסקי עד סכום של 30,000 ש"ח, לתקופה של 3 חודשים. אם המידע ברשות הבנק, הפטור יינתן אוטומטית ובמקרים שהמידע לא קיים ברשות הבנק, הפטור יינתן בכפוף להמצאת אסמכתא.

מתי נכנסות ההטבות לתוקף?. 

מועד הכניסה לתוקף של הרחבת המתווה הוא בתאריך 1.1.24 לטובת היערכות נדרשת של כל בנק, ולמשך התקופה הקצובה במתווה.

שימו לב הטבות נוספות הכוללות פטור מתשלום ריבית ומכלול הקלות ללקוחות זכאים, מפורטות באתר בנק ישראל. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *