החזר עמלות בנק הפועלים : מיליוני שקלים בדרך לחשבון הבנק

החזר עמלות בנק הפועלים : מיליוני שקלים בדרך לחשבון הבנק

הודעה לא שגרתית של בנק ישראל חושפת חלק מטפח תחום הגברת השקיפות לציבור בנושא הפיקוח על הבנקים. בכתבה זו – החזר עמלות בנק הפועלים : מיליוני שקלים בדרך לחשבון הבנק – מדוע זכאים כ- 380,000 מלקוחות הבנק להחזר בגין עמלת דואר שנגבתה בעודף בשבע השנים האחרונות. אתר הבנקאות. 

החזר עמלות בנק הפועלים

החזר עמלות בנק הפועלים

כמה כסף יוחזר לחשבון הבנק של הלקוחות החזר עמלות בנק הפועלים 

לפי הודעת הבנק המרכזי, מדובר בהחזר של 7 מיליוני ש"ח ללקוחות בנק הפועלים בשל גביית עמלת דואר רשום ביתר. בימים אלה הבנק פועל לזיכוי כ-380,000 חשבונות של לקוחות שחויבו ביתר בסך כולל של כשבעה מיליון ש"ח. ההחזר ללקוחות משקף את הפער שבין התעריף המלא שנגבה מהלקוחות לבין התעריף בו חויב הבנק לאחר ההנחה, וזאת בגין הגבייה העודפת בשבע השנים האחרונות.

עוד באתר אפליקציה להעברת תשלומים בטלפון נייד

מדוע בנק הפועלים מבצע החזר עמלות דואר ללקוחות ? 

ביחידה לפניות הציבור התקבלה תלונת לקוח של בנק הפועלים, אשר העלתה ליקוי בגביית יתר של עמלת דואר רשום. בדיקה רוחבית של הפיקוח על הבנקים העלתה, כי הבנק חייב את חשבון הלקוחות בסך של 11.80 ש"ח בגין כל מכתב ששלח אליהם בדואר רשום, בעוד שבשל הנחת כמות, הוא חויב בפועל על ידי דואר ישראל בסך של 6.90 ש"ח בלבד.

לאחר בדיקה, הפיקוח על הבנקים הפנה את הבנק אל ההוראה הקבועה בכללי הבנקאות (עמלות)[1], לפיה גביית הוצאות צד שלישי, במקרה דנן הוצאות משלוח דואר רשום באמצעות דואר ישראל, צריכה לשקף את ההוצאות הממשיות שהוטלו על הבנק. ז"א – הבנק צריך היה לשקלל את ההנחה ללקוחות. 

פועלים שירות תמיכת לקוחות מוקד שעות פעילות טלפון 

בנושאים בנקאיים 2407*, קו רגיל בארץ 03-6532407, להתקשרות מחו"ל 972-3-6532620

המוקד פועל בימים ראשון- חמישי בשעות 08:00-17:00, ימי ששי

וערב חג 08:00-13:00 למקרים דחופים בלבד

שירות לקוחות לבני הגיל השלישי בבנק הפועלים 

מדובר בקו ללקוחות ותיקים – מגיל 70 ומעלה וללקוחות עם מוגבלות שדווחה ועודכנה במערכות הבנק 2403* ראשון-חמישי 08:00-17:00. שישי וערב חג 08:00-13:00 למקרים דחופים בלבד.

אתר הבנקאות של ישראל.