עסקים בקשיים בגלל הקורונה המפקח על הבנקים

עסקים בקשיים בגלל הקורונה המפקח על הבנקים

המשק הישראלי מנסה לחזור לשגרה על רקע המשבר הכלכלי 2020 . מערכת הבנקאות והמימון במדינת ישראל נמצאת במוקד החמצן הפיננסי לעסקים. במכתב מיוחד של המפקח על הבנקים בנושא עסקים בקשיים בגלל הקורונה מנחה את הבנקים לסייע ללקוחות ולגלות מעורבות ונקיטת פעולות על מנת להנחות עסקים טרם תפיחת החובות והידרדרות עתידית במצבם.

עסקים בקשיים בגלל הקורונה המפקח על הבנקים

עסקים בקשיים בגלל הקורונה המפקח על הבנקים

כניסה לחשבון עסקי בבנק מה רואים 

למרבית בעלי העסקים בישראל כניסה לחשבון בנק איננה פעולה נעימה בימים אלו. ההכנסות הדלות לצד ההוצאות הגדלות וחוסר הוודאות הכלכלית בישראל מביא להרעה במצב הפיננסי של בעלי עסקים ועצמאים. מבחינת הבנקים בישראל מדובר בבשורה שאינה מבשרת טובות בעיקר בכל הקשור ליתרות החובה ויכולת הפירעון של הלוואות עסקיות . 

מצד שני , לדברי המפקח על הבנקים יאיר אבידן  חוזרת המערכת הבנקאית לפעילות שגרה לצד הקורונה, לאחר שמרבית המגבלות בוטלו והמשק החל לחזור לפעילות כלכלית שוטפת. עם זאת, לנוכח שיעור האבטלה הגבוה והפגיעה בפעילות העסקית, משקי בית ועסקים רבים ממשיכים להיות מושפעים מהשלכותיו של משבר וירוס הקורונה. על רקע זה פנה היום המפקח על הבנקים במכתב למערכת הבנקאית בו הוא מבהיר לתאגידים הבנקאים כיצד עליהם לפעול במטרה לסייע ללקוחות שנקלעו לקשיים בעקבות המשבר.

לגלות אקטיביזם בנקאי לפני פשיטות רגל של עסקים 

מכתב המפקח יאיר אבידן מדגיש למנהלי הבנקים ומכוון אל  המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון של המוסדות המפוקחים ,  כי בהתאם להוראות הפיקוח הקיימות, במקרה בו לקוח נקלע לקשיים כלכליים ומתקשה לעמוד בהתחייבויותיו כלפי התאגיד הבנקאי, על התאגיד הבנקאי לנסות ולמצות, ככל הניתן, דרכים שונות לגביית החוב על כלל מרכיביו בטרם פניה לערכאות משפטיות, זאת, תוך שמירה על הוגנות ושקיפות לאורך כל הליכי גביית החובות.

האמור נכון ביתר שאת בימים אלה, ועל כן התאגידים הבנקאים נדרשים להמשיך ולפעול כך אף בעצימות גבוהה יותר בהשוואה לימי שגרה, במטרה לזהות קשיים ולסייע ללקוחותיהם לצלוח את התקופה המאתגרת בה הם נמצאים, בשלב מוקדם ככל האפשר, במטרה לסייע ככל שניתן במניעת תפיחת החובות והידרדרות עתידית במצבם.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן בהודעה מיוחדת

 המערכת הבנקאית הינה גורם מוביל ומרכזי במערכת הכלכלית והחברתית במדינה וככזו עליה להמשיך ולעמוד בעת הנוכחית לצד לקוחותיה, במטרה לסייע להם, ככל שניתן, לצלוח את תקופת המשבר, תוך הפגנת הוגנות, גמישות ורגישות. משבר הקורונה טרם הגיע לסיומו, ועל כן הבנקים נדרשים להמשיך ולהשקיע מאמצים ומשאבים על מנת לזהות מבעוד מועד קשיים בקרב לקוחותיהם, לנסות ולסייע להם לעמוד בהתחייבויותיהם, ולפעול עימם להגעה להסדרים בטרם נקיטת הליכים משפטיים.