מה ההבדל בין ריבית בנק ישראל ריבית פריים

מה ההבדל בין ריבית בנק ישראל ריבית פריים

מספר פעמים בשנה מתכנסת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל לקבל החלטה על גובה הריבית עד להחלטה הבאה. בנק ישראל קובע את שיעור הריבית במשק וממנו נגזרים יתר הריביות המבוססות עליו. כתבה מיוחדת עם הסבר על מה ההבדל בין ריבית בנק ישראל ריבית פריים

מרווח הריבית של הבנקים 

הבנקים בישראל מייצרים רווחים ממספר מקורות. עמלות על פעולות בחשבון , הלוואות בנקאיות ושלל מוצרים בנקאיים וכמובן הריבית על המינוס. מרבית החיובים הבנקאיים נעשים על בסיס ריבית פריים. ריבית זו מחושבת על בסיס הריבית שקובע בנק ישראל בתוספת מרווח. אם תרצו זה מאד דומה לפיקוח על המחירים של מוצרי יסוד בסיסיים , אבל מעורב פה הרבה יותר כסף. 

פריים פלוס פריים מינוס 

ריבית בנק ישראל – הריבית שבה הבנק לווה או מלווה כסף מהבנקים 

ריבית פריים – ריבית הבנק ישראל בתוספת 1.5% 

דוגמאות 

ריבית פריים 1.60% ריבית פריים פלוס +1 2.60% ריבית פריים מינוס -1 0.60%