למה ירדה הריבית בישראל 2020 פרשנות כלכלית

למה ירדה הריבית בישראל 2020 פרשנות כלכלית

הורדת רייבת בנק ישראל ובעקבותיה הורדת ריבית פריים באמצע משבר הקורונה בשעה שישראלים רבים בחלת לא הפתיעה איש. הורדת ריבית והדפסת כספים  הם חלק מהכלים להוציא את המשק הישראלי ממשבר כלכלי. האם זה יספיק ?  למה ירדה הריבית בישראל 2020 פרשנות כלכלית

החודש נשלם פחות משכנתא ?  לא בטוח 

כל סטודנט לכלכה יודע שהפחתת מחיר או הורדת מיסים מתחלקת חצי חצי בין הצרכן למשווק. נדמה כי גם במקרה  הזה הבנקים למשכנתאות ייגזרו חלק מהקופון של הורדת הריבית. המרווח שעל פיו הם פועלים ירד ממילא ועל ריבית פריים יועצי משכנאות בבנקים טוענים שהבנק לא מרוויח – זה שירות הם אומרים. טוב נניח. 

ירדה ריבית פריים בישראל  – מי שכבר מחזיר משכנתא ישלם פחות 

אם נקח בחשבון שלמעלה מ 100,000 ישראלים הקפיאו משכנתא מאז תחילת משבר משכנתא – צריך עוד זמן להבין כיצד הורדת הריבית תשפיע על קווחי הבנקים. 

משבר הקורונה וירידת הריבית בישראל 

ירידת ריבית פריים לצד ריבית בנק ישראל 2020 התרחש משבר הכלכלי של הקורונה. לפי הוועדה המוניטרית שחל בנק ישראל הוועדה דנה בכך שרמת הפעילות במשק ירדה בחודש מרץ  ובצפי להמשך
התכווצות הפעילות,.

בניגוד לתקופת משבר הדיור בו בנק ישראל ישב על הגדר כמו פסל נראה שהבנק החליף דיסקט. בהודעה של הבנק הדגישו חברי הוועדה הדגישו שהם ירחיבו את השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ויפעילו כלים נוספים, ככל שהם יעריכו שהמשבר מתארך והדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, וכדי למתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר. למה ירדה הריבית בישראל 2020 פרשנות כלכלית כתבה מקצועית בגובה העיניים