נתוני ריבית הפריים לאורך השנים טבלאות

נתוני ריבית הפריים לאורך השנים טבלאות

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ולכן ריבית בנק ישראל היום היא 0.25% ריבית פריים בישראל היא 1.75% לפחחות עד תאריך 07/10/2019 מועד ההחלטה הבאה . בכתבה זו נתוני ריבית הפריים לאורך השנים טבלאות 

ריבית בנק ישראל מעודכנת מיום 28/08/2019 0.25% לשנה

ריבית פריים מעודכנת עד 07/10/2019 1.75% לשנה ( בין כיפור לראש השנה )

עדכון פברואר 2021 ריבית בנק ישראל ללא שינוי 0.1% ריבית פריים 1.6% עם אינפלציה שלילית לפרטים נוספים מחשבון ריבית וסקירת ריביות הבנקים לחצו – קישור לסיקור ריביות מעודכן 

אינפלציה בשנה האחרונה ינואר 2020 עד ינואר 2021  -0.4% . יעד אינפלציה1%-3%

שימו לב על אף שכאמור, התכווצות התוצר הייתה נמוכה מהצפוי – 2.4% במהלך שנת 2020, הרי שנתוני שוק העבודה מצביעים על עוצמת המשבר, ועל ההתפלגות הלא אחידה של השפעתו על פני רמות השכר השונות.

שיעור האבטלה הרחב עלה במהלך הסגר השלישי, והגיע במחצית השנייה של ינואר לכ-20% לאחר שירד לכ-13% בתקופה שבין שני הסגרים.

בבחינה ענפית ניכר כי שיעורי האבטלה בסגרים עולים באותם ענפים שדרישות הריחוק משפיעות עליהם באופן ניכר, ובפרט ענפי שירותי האירוח והאוכל, אמנות ופנאי וחינוך.

סקרי הבזק של הלמ"ס שנערכו בתחילת ינואר, מצביעים על עלייה מעודדת בשיעור החברות הסבורות שיוכלו להמשיך להתקיים בתנאים הנוכחיים מעל לחצי שנה, כשהחוסן של הפירמות עולה עם גודלן.

טבלאות ריבית פריים חישובי ריבית בנק ישראל 

ראשית נבחין בין שני מושגים שנוטים לבלבל ביניהם .  ריבית בנק ישראל היא שיעור הריבית שמשלמים הבנקים המסחריים לבנק ישראל . ריבית הפריים היא מחיר הכסף בבנקים המורכב מריבית בנק ישראל + 1.5% מרווח. 

בפעול מרבית ההלוואות , לרבות כשליש מההלוואות לדיור מוענקות היום בריבית פריים , כריבית בסיס, ועוד תוספת של מרווח שהבנקים גובים כרווח פיננסי ועלות הסיכון והתפעול של הלוואות. 

למעט העלאת הריבית בשלהי 2019 , המשק הישראלי התרגל כבר שנים רבות לכסף זול מאד . משכנתאות זולות מאד ומחירי דיור מרקעי שחקים. ההוזלה במחירי הדיור בשיעור של אחוזים בודדים בשנים האחרונים היא לעג לרש. לא יותר מזה . גם במשרד האוצר וגם בבנק ישראל יודעים את היטב .  

ריבית בנק ישראל במשך יותר מארבע שנים עמדה על 0.1% , גם כאשר המשק הראה סימנים לדיפלציה  וחלק מכלכלות אירופה עבור לריבית שלילית. תופעה שעד לאותה נקודה הייתה נחלת ספרי הכלכלה בלבד. 

לנוחיות הגולשים ניתן להוריד מאתר הבנקים של ישראל טבלאות אקסל עם שיעורי ריבית בנק ישראל , כפי שהיו נהוגות לאורך השנים, לרבות ריבית בנק ישראל מעודכנת להיום. 
אקסל טבלאות ריבית בנק ישראל