עליית ריבית בנק ישראל 2018

עליית ריבית בנק ישראל 2018 

למעלה משנה של ניחושים וציפיות נרשמה ב 26/11/2018 עליית ריבית בנק ישראל 2018 לאחר שהוועדה המוניטרית העלתה את שער ריבית בנק ישראל ב 0.15 והוא עומד כעת על 0.25% , כתוצאה מכך ריבית הפריים במשק התייקרה אף היא ל 1.75% במקום ריבית פריים קודמת של 1.6% . 

עליית ריבית בנק ישראל 2018

עליית ריבית בנק ישראל 2018

סיקור נרחב של עליית ריבית בנק ישראל 2018

בישיבת הריבית האחרונה של ממלאת מקום נגיד בנק ישראל נדין טרכטנברג מעט לאחר עזיבתה של קרנית פלוג החליטה הוועדה המוניטירית של בנק ישראל להעלות את הריבית במשק בשיעור של  0.15%. כתוצאה מכך התייקרו באופן אוטומטי החזרי הלוואות  , הריבית על משכנתא במסלול פריים ועלות הכסף במשק כמו הריבית על ריבית החובה בבנקים . 

התייקרות הריבית על משכנתאות

 

מחיר למשתכן סופג מהלומה נוספת 

אם לא היו חסרות צרות לרוכשי דירה מחיר למשתכן הריי שכעת הם חוטפים מהלומה כואבת במיוחד. מסלול ריבית פריים המהווה עד 1/3  מהמשכנתא הפך לנטל יותר כבד והם הפסידו 3 שנים טובות של ריבית זולה והחזר משכנתא בריבית פריים נמוכה במיוחד שלא תשוב כנראה בזמן הקרוב למשק הישראלי. 

גם נוטלי משכנתאות חדשות יצטרכו להחזיר יותר כסף בחודש , הרבה כסף לאור התייקרות הריבית במשק. כל מי שבצע תכנון עם מחשבון תכנון תקציב לרכישת דירה והחזר משכנתא חודשי יצטרך כעת לחשב את דרכו מחדש ולהקצות יותר כסף להחזר החודשי . 

מי מרוויח מעליית ריבית בנק ישראל  

נוטלי משכנתאות שנטלו הלוואות בריבית עוגן מקמ ומשלמים ריבית קבועה על המשכנתא נשארו על תשלום קבוע על חלק זה של המשכנתא והוא לא יתייקר אלא יאפשר להם לקבע את הסכום של ההלוואה ושל התשלום החודשי 

עליית ריבית בנק ישראל 2018 ניתוח עליית הריבית ב 11/2018 מי הרוויח מי הפסדי טבלת שערי ריבית מעודכנת של בנק ישראל באתר הבנקאות הישראלי כל הבנקים והמידע

% עדכון מיוחד בעקבות עליית ריבית בנק ישראל שערי ריבית ריבית פריים מחשבון פריים %