ריבית פריים בנק ישראל

ריבית פריים בנק ישראל 

ריבית פריים בנק ישראל שערי ריבית פריים מעודכנים בכל יום . עדכון ישיר מטבלאות בנק ישראל ריבית פריים שנתית , ריבית פריים חודשית עם דוגמאות חישוב והשפעה של הריבית על הלוואות בנקאיות והלוואות חוץ בנקאיות. בעמוד זה מעודכנות ריבית ממוצעת בסיסית בחח"ד (פריים)

ריבית פריים בנק ישראל  מעודכן להיום

ריבית פריים בנק ישראל  מעודכן להיום

ריבית פריים בנק ישראל שערים 

ריבית הפריים נקבעת כמרווח שבין ריבית בנק ישראל לבין שיעור הרווח של הבנקים . בשנים האחרונות ועד ל מועד החלטה הבא: 28/08/2019 לכל הפחות יהיו שערי הריבית בישראל כך  

ריבית בנק ישראל = 0.25%
ריבית פריים מעודכנת = 1.75% 

ריבית פריים טבלת שיעורי ריבית בנק ישראל 

01/2019 1.75%
02/2019 1.75%
03/2019 1.75%
04/2019 1.75%
05/2019 1.75%

מה משפיע על ריבית פריים בנק ישראל

  1. שיעור האינפלציה השנתית 
  2. שער החליפין של השקל מול הדולר ומול המטבעות הזרים 
  3. תפוקת הנפט והגז שמחזקת את השקל ופוגעת ברווחיות היצואנים 
  4. שוק הדיור ומחירי הדיור בישראל 
  5. כמות הכסף במשק הנקבעת על ידי המדיניות המוניטרית של בנק ישראל 
  6. השפעות עולמיות של שיעורי ריבית בעולם  
  7. האינפלציה בישראל היא שלילית כבר זמן רב ובנק ישראל לא מצליח לעמוד ביעד האינפלציה ולכן מתקשה להצדיק עליית ריבית על אף כוונותיו לבצע מזמן עליית ריבית  

האם הריבית תעלה לקראת 2020 ומה ההשפעה של האינפלציה מדד המחירים לצרכן 

לפי דיווחי בנק ישראל בישראל קיימת סביבת האינפלציה נמצאת מעל הגבול התחתון של היעד ולאחרונה חלה בה עלייה קלה, על רקע הימצאות המשק בסביבת תעסוקה מלאה. מרבית המדדים מתחילת השנה הפתיעו כלפי מעלה.

בשנה האחרונה נרשמה אינפלציה של 1.5%, ונראה כי הסיכוי התאורטי  לירידת אינפלציה  ( מדד המחירים לצרכן  אל מתחת לגבול התחתון של היעד היא כעת נמוכה יותר. מרבית הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה מצויות מעט מעל הגבול התחתון של טווח היעד, והציפיות פורוורד לטווחים הבינוניים והארוכים נותרו בקרבת מרכז היעד.

השפעת הכלכלה בעולם על ירידת ריבית בנק ישראל 2020 

בנק ישראל צופה כי הסיכונים הנשקפים לכלכלה העולמית מוסיפים להיות משמעותיים והתחזיות לסחר העולמי ולצמיחה . הצפי בשווקים הפיננסיים העולמיים הוא שהבנקים ( בנק ישראל , הפד האמריקאי Federal Reserve System ) המרכזיים העיקריים יחדשו את תהליך ההרחבה המוניטרית קרי ידפיסו כסף ויורידו את הריבית בעולם .