תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור שווה 46.8 מיליארדי ש"ח

תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור שווה 46.8 מיליארדי ש"ח

 

כמה כסף יש לציבור בישראל ? מה שבטוח שיש לו יותר מאשר ברביע הקודם ! מנתונים שפרסם בנק ישראל עולה כי תיק הנכסים של הציבור עלה ב 1.3% והוא מוערך כעת ב 46.8 מיליארד שקלים.

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברביע השלישי של שנת 2017 עלה שוויו של תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-46.8 מיליארדי ש"ח (1.3%) ועמד בסופו על כ- 3.54 טריליוני ש"ח. העלייה בשווי התיק ברביע השלישי נבעה בעיקר מגידול ברכיבי המזומן והפיקדונות (12.6 מיליארדים, 1%), אג"ח ממשלתיות סחירות (10.9 מיליארדים, 2.8%) והמניות בארץ (6.4 מיליארדים, 1.3%). עלייה זו קוזזה בחלקה על ידי ירידה ביתרת המק"ם (2.5 מיליארדים, 5%) משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ביחס לתוצר עלה במהלך הרביע השלישי ב-2.6 נקודות האחוז ועמד בסופו על כ-283.3% עלייה זו נבעה מקצב עלייה גבוה יותר של תיק הנכסים מאשר קצב עליית התמ"ג (במחירים שוטפים).

איפה הכסף הרכב תיק הנכסים של הציבור 

ברביע השלישי של שנת 2017 חלה ירידה של כ- 0.5 נקודות האחוז הן במשקל הנכסים במט"ח והן במשקל הנכסים בחו"ל. ירידה זו נבעה בעיקר כתוצאה ממימושים נטו של נכסים בחו"ל שקוזזה בחלקה על ידי עליות המחירים בחו"ל ומפיחות השקל מול הדולר שהגדיל את השווי השקלי של נכסים אלו. מנגד, ברביע השלישי חלה עלייה של כ-0.3 נקודות האחוז במשקלם של הנכסים בסיכון.