בנק ישראל מצדד בתהליך קידום ושילוב החברה הערבית בכלכלת ישראל

קידום ושילוב החברה הערבית בכלכלת ישראל

 

מנכ"ל בנק ישראל, מר חזי כאלו, נשא היום דברים ב"כנס אקדמאים Academy way בעיר טירה.
להלן עיקרי דברי המנכ"ל:

• הנתונים הכלכליים במשק הישראלי הם טובים יחסית למדינות המפותחות.
• שוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה עם שיעור אבטלה נמוך ושיעור השתתפות גבוה.
• צפויים שינויים דמוגרפיים משמעותיים שיביאו לגידול במשקלם של המגזר החרדי והערבי באוכלוסייה, מגזרים שממעטים להשתתף בכוח העבודה. לכן חשוב להמשיך לפעול לשילוב מגזרים אלו בשוק העבודה. במגזר הערבי הדגש הוא על הצורך בשילוב הנשים.
• בחברה הערבית טמון חלק ניכר מפוטנציאל הצמיחה העתידי בישראל. שיפור מיומנויות והישגים בחברה הערבית יתרמו להאצת קצב הצמיחה. לצורך כך, יש לפעול להרחבה וקידום ההשכלה וההכשרה הטכנולוגית.

מחשבון שערי מטבע חוץ שער דולר שער היורו

כאלו ציין כי "קיימת חשיבות בכך שנמשיך לפעול כדי לקדם ולשלב את החברה הערבית בכלכלת ישראל. למגזר הציבורי כמעסיק גדול יש תפקיד חשוב בכך. בנק ישראל שוקד כל העת על דרכים לשפר את הגיוון התעסוקתי בבנק. כיום, 5.5% מהמועסקים בבנק ישראל הם מהמגזר הערבי. 11 עובדים ערבים המועסקים בבנק במגוון תפקידים מקצועיים ואדמיניסטרטיביים, לרבות תפקידים ניהוליים. מספרם גדל בשנים האחרונות אבל עודנו נמוך ואיננו מספק אותנו. לתפיסתנו, גיוון תעסוקתי יכול לתרום משמעותית להשגת יעדי הבנק משום שהוא יסייע לבנק להיות רלוונטי יותר לאוכלוסיית מדינת ישראל כולה. אנחנו פועלים במגוון תחומים כדי להגדיל את היקף העובדים מהמגזר הערבי. למשל, אנחנו מקיימים שיתופי פעולה עם מרכזים להכוון תעסוקתי ועמותות שונות, אנחנו עורכים סדנאות בנושא העסקה רב תרבותית למנהלי הבנק, ואנחנו נעזרים בעובדים שכבר נמצאים בבנק כדי שיהוו שגרירים שיסייעו לנו להגיע למועמדים נוספים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לקרוא לבוגרי כלכלה, חשבונאות, מקצועות טכנולוגיית המידע והמקצועות הרלוונטיים הנוספים, להתעניין במשרות שבנק ישראל מציע ולבחון ברצינות את האפשרות לקריירה בבנק ישראל – קריירה שמשלבת בצידה עשייה מקצועית, התפתחות, תרומה משמעותית למדינה, וסיפוק רב".