מרץ 2016 : ריבית בנק ישראל נשארה ללא שינוי 0.1%

בנק ישראל לא משנה כיוון

בנק ישראל

הריבית בישראל עדיין ברמה נמוכה , האינפלציה שלילית והציבור עדין נהנה מהלוואות זולות בריבית פריים.
בנק ישראל הותיר את הריבית לחודשים מרץ אפריל ללא שינוי על 0.1%

הנימוקים העיקריים להמשיך את המדיניות המרחיבה ולהותיר את הריבית ברמה של 0.1%

  • תחזית מותנית שמתבססת על הנחות לגבי המשתנים האקסוגניים. בעוד שבתחזית לצמיחת התוצר ב-2016 ו-2017 כמעט שלא חל שינוי
  • רמה מעט נמוכה יותר של מחירי הנפט
  • תוואי ריבית נמוך יותר של הבנקים המרכזיים העיקריים באירופה ובעולם

משמעות לבעלי משכנתאות  

בעלי הלוואות לדיור בריבית פריים וצמודי מדד ממשיכים להנות מהלוואה זולה

בעלי הלוואות בריבית קבועה נמצאים בתקופת זמן בה הריבית גבוהה יחסית וכעת ממש הם משלמים את פרמיית הסיכון לגידור עליה בהחזרי הלוואה בגין רמת אינפלציה גבוהה שאולי תקרה בעתיד